Aanmeldpunt Wmo

Het Aanmeldpunt Wmo is de plek waar u zich meldt als u hulp van de gemeente wilt. Dit doet u als u deze hulp zelf niet kunt regelen.

Wat doe ik eerst?

Als u hulp zoekt, neemt u de volgende stappen door:

Stap 1 – Mensen die u kent
Hulp zoeken begint in uw eigen netwerk. Dit betekent bij de mensen die u kent. Denk hierbij aan huisgenoten, familie, vrienden, kennissen of buren. Ga na of zij iets kunnen betekenen.

Stap 2 – Organisaties in Alkmaar
In de gemeente Alkmaar zijn ook veel organisaties die u kunnen helpen. Ook zijn er in elke buurt wijkcentra en vrijwilligers actief. Hulp van deze mensen is vaak (bijna) kosteloos en iedereen mag er gebruik van maken.

Meer weten? Bekijk de pagina Ik zoek hulp, Wijk- en buurtcentra of Vrijwilligerswerk.

Stap 3 – Hulp vanuit de gemeente
U heeft stap 1 en stap 2 gedaan maar er is geen oplossing gekomen. Dan kunt u kunt hulp aanvragen bij de gemeente vanuit de Wmo. U meldt zich dan bij het Aanmeldpunt Wmo. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt.

U heeft stap 1 en 2 gedaan, maar er is geen oplossing gekomen voor uw situatie.

U meldt zich bij het Aanmeldpunt Wmo. Dit kan op dit moment vanwege het coronavirus alleen per e-mail of telefonisch. Doorloop de volgende 2 stappen.

1. U bereidt zich voor door antwoord te geven op 5 vragen

– Waar heb ik hulp bij nodig?
– Waarom heb ik deze hulp nodig?
– Hoe heb ik het tot nu toe opgelost?
– Welke mensen om mij heen heb ik gevraagd om te helpen?
– Welke organisaties in Alkmaar heb ik gevraagd om te helpen? (Kijk bij Ik zoek hulp.)

2. U doet een melding bij het aanmeldpunt Wmo

U meldt zich aan bij het Aanmeldpunt Wmo. Houd de antwoorden op de 5 vragen bij de hand.

U kunt zich op 2 manieren melden bij het Aanmeldpunt Wmo:

o E-mail de gemeente
Stuur een e-mail naar wmo@alkmaar.nl met daarin:

– Voornaam, achternaam
– Woonplaats
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– Antwoord op de 5 vragen , zoals genoemd bij stap 1.

o Bel de gemeente
Bel de gemeente via 14 072 en geef aan dat u zich wilt melden bij het Aanmeldpunt Wmo. 

(Helaas is het door corona op dit moment niet mogelijk om langs te komen bij het Wmo-loket.)

Na uw aanmelding, volgen de volgende 7 stappen.

1. Bevestiging
Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u een bevestiging. Soms is er extra informatie nodig. Een klantmanager van de gemeente neemt dan contact met u op.

2. Uitnodiging voor een gesprek
Wij willen binnen 6 weken contact met u op te nemen voor de uitnodiging voor een gesprek. Op dit moment zijn er veel inwoners die een gesprek met de gemeente willen. Het kan daarom zijn dat dit langer duurt dan u van ons gewend bent.

3. Het gesprek
Het gesprek noemen we ook wel het keukentafelgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur. Het doel van het gesprek is om te kijken welke hulp bij u past. Het gesprek doet u met een klantmanager van de gemeente. In het gesprek vertelt u waar u hulp bij nodig heeft en wat uw situatie is. We kijken samen naar wat goed gaat en waar het minder lukt. Daarna kijken we waar passende hulp te vinden is.

Het gesprek vindt plaats op een plek naar keuze. Bij u thuis, op het Stadskantoor of ergens in de buurt. Vanwege corona gaan deze gesprekken op dit moment vooral telefonisch.

U bepaalt zelf of u het gesprek alleen of samen met iemand wilt doen. Dit kan een vriend of familielid zijn. Wilt u het gesprek niet alleen doen maar kan er niemand met u mee? Dan kunt u een cliëntondersteuner om hulp vragen. Ga naar de pagina Cliëntondersteuning voor meer informatie.

U kunt zich voorbereiden op het gesprek door op alvast op te schrijven waar u hulp bij nodig heeft en welke oplossing u zelf in gedachte heeft. Daarnaast kunt u papieren met belangrijke informatie meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld een onderzoeks- verslag, zorgplan of behandelplan van uw huisarts, behandelaar of hulpverlener.

4. Na het gesprek
Als het gesprek is geweest, krijgt u een overzicht van wat er besproken is. Dit krijgt u van de klantmanager met wie u heeft gesproken. In het overzicht staat ook wat u nu verder kan doen. Dit noemen we het advies.

U bepaalt zelf of u het eens bent met het advies. Daarna beslist u of u een aanvraag doet voor een Wmo-voorziening.

Als u vragen heeft, neemt u contact op met de klantmanager met wie u het gesprek heeft gedaan.

5. De aanvraag
Als u besluit om een aanvraag te doen voor een Wmo-voorziening, laat u dit weten aan de klantmanager. De gemeente start dan een onderzoek. In dit onderzoek bekijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor hulp vanuit de gemeente. Na het onderzoek volgt het besluit.

6. Het besluit
Als er een besluit is genomen, wordt er een beschikking gemaakt. U krijgt hierover een brief. In de beschikking staat of u in aanmerking komt voor hulp vanuit de gemeente.

Als u in aanmerking komt staat er in de beschikking welke hulp u krijgt en onder welke voorwaarden.

Als u niet in aanmerking komt, staat er in de beschikking waarom uw aanvraag is afgewezen. Bent u het niet eens met het besluit? Dan tekent u bezwaar aan. In de brief van de beschikking staat hoe dit werkt.

7. De hulp
Nadat het besluit is genomen en uw aanvraag is goedgekeurd, wordt uw hulp aangevraagd. Op dit moment wordt er meer hulp aangevraagd dan beschikbaar is. Het duurt tussen de 4 – 8 weken tot u hulp krijgt.

U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar wmo@alkmaar.nl of door te bellen naar 14072.

Vanwege corona is het helaas niet mogelijk het Wmo-loket te bezoeken.

Kijk eerst of uw vraag op de website staat. Heeft u al gekeken bij Ik zoek hulp en bij Wmo uitgelegd?

Als uw vraag er niet bij staat, neemt u contact op met de gemeente. U kunt een e-mail sturen naar wmo@alkmaar.nl of bellen naar 14072.

Vanwege corona is het helaas niet mogelijk het Wmo-loket te bezoeken.

Meer informatie over de Wmo vindt u op Wmo uitgelegd.