Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenaandoeningen. Mensen die dementie hebben hebben bijvoorbeeld problemen met hun geheugen. Alzheimer is de meest voorkomende vorm.

Wanneer u twijfelt of er sprake is van dementie, dan kunt u terecht bij uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen voor nader onderzoek. 

Wanneer er sprake is van dementie, kunt u terecht bij Geriant. Zij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Voor hulp en ondersteuning in de thuissituatie kunt u terecht bij de gemeente (Wmo) voor bijvoorbeeld: 

  • dagopvang 
  • hulp in de huishouding 
  • individuele begeleiding 
  • ondersteuning voor mantelzorgers 
  • maatjesprojecten 
  • praktische hulpmiddelen

Bent u op zoek naar praktische tips of informatie? Wilt u weten wat er in de buurt te doen is of zoekt u lotgenoten?

Kijk op Knooppunt Dementie voor al uw vragen over dementie. Hier vindt u een overzicht van het zorgaanbod in deze regio.

Zorgt u voor iemand met dementie? Dan kunt u voor vragen en ondersteuning terecht bij het Mantelzorgcentrum.

Het aantal mensen dat lijdt aan dementie neemt toe. Meer begrip en ondersteuning voor mensen met dementie in de samenleving is dan ook belangrijk.

Kun jij dementie herkennen? En weet je hoe je kunt helpen?  

Het programma Samen dementievriendelijk biedt gratis online trainingen. In vijftien minuten leer je aan de hand van concrete, herkenbare situaties de signalen van dementie te herkennen en wat je vervolgens kunt doen. De gratis trainingen zijn te volgen op www.samendementievriendelijk.nl