Loodonderzoek

Op verschillende plekken in Alkmaar zit er door eeuwenlang gebruik van lood, lood in de bodem. Opname van hoge concentraties lood kan nadelig effecten hebben op het leervermogen bij kinderen. Kinderen van nul tot zes jaar lopen hierbij het grootste risico. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood.

De gemeente werkt samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en met de GGD Hollands Noorden aan een gezonde, schone en veilige omgeving. Op deze pagina vindt u meer informatie over lood in de bodem en advies over wat u kunt doen om de risico’s van lood zo klein mogelijk te maken.

De gemeente heeft 111 speelplaatsen, 15 speelterreinen en 2 volkstuincomplexen onderzocht op lood in de bodem. Dit zijn locaties waar kinderen in aanraking zouden kunnen komen met lood.

Alle locaties voldoen aan de adviesnorm van de GGD, met uitzondering van een speelterrein in West-Graftdijk en een volkstuincomplex aan de Westdijk. Op die 2 locaties is geen gevaar voor de volksgezondheid. Toch hebben we besloten preventief de grond daar vervangen door schone grond.

U kunt het volledige rapport met de onderzoeksresultaten downloaden.

Naast de onderzochte locaties is er in de oude dorpskernen en stadsdelen kans dat er lood in de bodem zit.

In het volledige rapport met de onderzoeksresultaten vindt u op bladzijde 21 een plattegrond met deze plekken. Wilt u hier meer informatie over, bel dan naar 14072.

Op de website van de GGD vindt u uitgebreide informatie over wat u zelf kunt doen om er voor te zorgen dat u en uw kinderen zo min mogelijk lood binnen krijgen. Ook heeft de rijksoverheid een informatiefilmpje gemaakt.