Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zorgen voor iemand uit hun omgeving. Bent u mantelzorger en op zoek naar ondersteuning? 

U kunt daarvoor terecht bij het Mantelzorgcentrum. Zij wijzen u de weg en bieden een luisterend oor.

 

De professionele ondersteuners van het Mantelzorgcentrum kunnen u op verschillende manieren bijstaan. Zoals met het overnemen van regeltaken of hulp bij zorgvragen.

De ondersteuning kost u niets.

De meeste zorgverzekeraars hebben in de aanvullende verzekering mantelzorgondersteuning opgenomen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te horen of u recht hebt op een vergoeding.

Komt u er niet uit bij de verzekeraar? Bel dan voor meer informatie naar de Mantelzorgmakelaars van Noord-Holland Noord. Zij zijn verbonden aan het Mantelzorgcentrum en te bereiken op telefoonnummer 072 5627618.

U bent mantelzorger wanneer u, niet vanuit uw beroep, zorgt voor een hulpbehoevende, zoals een ouder, een kind, een familielid, een buur, een kennis of een vriend.