Mantelzorgwoning

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, moeder of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont.

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Een mantelzorgwoning is in veel gevallen vergunningsvrij.

 

De zelfstandige woning op eigen terrein is een mantelzorgwoning als: 

  • Deze bewoond gaat worden door iemand met wie u een mantelzorgrelatie heeft. Twijfelt u over de mantelzorgrelatie? Vraag dan een verklaring van een zorgprofessional. 
  • In de woning mogen maximaal twee personen uit hetzelfde huishouden wonen. Minstens één persoon ontvangt of verleent mantelzorg.

Voldoet u aan het vereiste van een mantelzorgrelatie?

Dan kunt u voor meer informatie bellen naar 14 072 en vragen naar de afdeling Vergunningen en Subsidies.