Verpleeg- en verzorgingshuis

Heeft u door dementie, ziekte of ouderdom intensieve zorg of begeleiding nodig? Of kunt u na een ziekenhuisopname thuis nog niet voldoende herstellen?

In het verpleeghuis of verzorgingshuis krijgt u de benodigde zorg en behandeling in een veilige, huiselijke omgeving. 

 

 

Voor een permanent verblijf in een verpleeg– of verzorgingshuis heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

U kunt een aanvraag doen bij het CIZ. Het CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

 

 

Er bestaat de mogelijkheid van kortdurend verblijf in een zorginstelling. Dit wordt Eerstelijnsverblijf (ELV) genoemd.

U kunt gebruikmaken van ELV als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts of behandelend arts.  

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico.