Wmo uitgelegd

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

Deze wet zorgt voor een vangnet bij het zelfstandig thuis blijven wonen. Als mensen daarbij hulp nodig hebben en als ze die hulp in hun omgeving niet kunnen vinden, dan zorgt de gemeente daarvoor. Zo kan iedereen meedoen in de samenleving.

De hulp is vaak tijdelijk en heeft een einddatum. Voor deze einddatum kan de inwoner verlenging aanvragen. Een klantmanager komt dan bespreken hoe het gaat en om te kijken of er nog hulp nodig is vanuit de gemeente.

Gemeenten hebben volgens de Wmo een aantal taken en verantwoordelijkheden. Zo moet de gemeente:

  • De leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
  • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
  • Meedoen in de samenleving bevorderen
  • Maatschappelijke opvang aanbieden
  • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
  • Verslavingsbeleid bevorderen
  • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen
  • Informatie, advies en cliëntenondersteuning bieden

Meer weten?
De landelijke wetgeving van de Wmo
De Wmo-aanpak van Alkmaar in de Verordening Wmo 2020

 

Veelgestelde vragen

Nee. De hulp vanuit de gemeente is een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. Dit is een wet die voorschrijft dat u de goedkoopste oplossing krijgt die past bij uw situatie. De gemeente beslist welke hulp u krijgt. Dit noemen we zorg in natura.

Als u zelf wilt kiezen, dan kunt u een vergoeding krijgen in plaats van hulp. Dit noemen we het persoonsgebonden budget (PGB). U regelt dan zelf hulp. Op de pagina over het PGB van de Rijksoverheid vindt u de voorwaarden.

De gemeente betaalt een deel en u betaalt een deel. Dit noemen we de eigen bijdrage, of het abonnementstarief.

Iedereen die hulp krijgt vanuit de gemeente betaalt een eigen bijdrage van 19 euro per maand.

De normale wachttijd is 8 weken. Op dit moment worden er meer aanvragen gedaan dan er hulp beschikbaar is. Daarom is er een wachttijd van 3 tot 4 weken extra.

Als u niet tevreden bent of zich zorgen maakt over de kwaliteit van de hulp, neem dan eerst contact op met degene die de hulp levert.

U kunt de naam van de hulp vinden op de brief die u van de gemeente hebt gekregen. Het gaat om de brief ‘Beschikking Wmo’.

Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u hierover een melding doen bij de gemeente.

Elke Wmo maatwerkvoorzieing heeft een einddatum. U kunt deze vinden in de brief ‘Beschikking Wmo’.

Als u denkt dat u langer hulp nodig heeft dan de afgesproken datum, neemt u minstens 6 weken voordat uw hulp stopt contact op met de gemeente.

Bekijk hiervoor de pagina Aanmeldpunt Wmo

Als u hulp niet is komen opdagen, kunt u het beste contact opnemen met degene die voor u de hulp regelt.

U kunt de naam hiervan vinden op de brief die u van de gemeente heeft gekregen. Het gaat om de brief ‘Beschikking Wmo’.

Als uw hulpmiddel gerepareerd moet worden, neemt u contact op met het bedrijf dat uw hulpmiddel geleverd heeft.

Soms staat de naam van het bedrijf op een sticker op uw hulpmiddel. Ook kunt u de naam van het bedrijf vinden in de brief ‘Beschikking Wmo’.

Deze hulp kunt u aanvragen bij de gemeente:

– Dagbesteding op maat, zoals bijvoorbeeld een activiteit op een zorgboerderij of zorgcentrum

– Hulp bij het huishouden, bijvoorbeeld hulp bij het opruimen en schoonmaken

– Vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);

– Aanpassingen in het huis, bijvoorbeeld een traplift;

– Rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);

– Scootmobiel, bijvoorbeeld als u zeer slecht ter been bent en er toch op uit wilt.

– Ondersteuning voor mantelzorgers bijvoorbeeld respijtzorg;

– Individuele begeleiding;

– Beschermde woonplek.

Op deze Wmo-pagina op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

Andere hulp, zoals wijkverpleging (zie onze pagina Wijkverpleging) of meer gespecialiseerde zorg, valt niet onder de Wmo. Deze hulp wordt niet geregeld door de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts. De kosten worden betaald vanuit de Zorgverzekeringswet.