Voorrang bij woningtoewijzing (woonurgentie)

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in specifieke noodgevallen.

Het geven van urgentie heeft invloed op de wachttijd van andere woningzoekenden. Daarom zijn er strenge regels. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties krijgen mensen voorrang in de regio Alkmaar.

De regio Alkmaar bestaat uit de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Op internet zijn partijen die geld vragen om voor u urgentie aan te vragen. Dit zijn géén onderdelen of partners van de woningcorporaties of de gemeenten. De aanvragen van deze partijen worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere urgentie-aanvragen. 

 • Verblijf in tijdelijke opvang wegens huiselijk geweld. 

U heeft de woning verlaten omdat er sprake is van geweld in de relatie. U verblijft in een tijdelijke opvang en u wilt weer zelfstandig wonen. 

 • Mantelzorg 

U geeft of ontvangt mantelzorg en daarvoor is het nodig dichter bij die andere persoon te gaan wonen. Voor de specifieke voorwaarden kunt u contact opnemen. 

 • Medische en/of sociale indicatie 

U heeft medische en/of sociale problemen waarvoor verhuizing naar een andere woning nodig is. Let op: U heeft een verklaring van uw zorgprofessional nodig. 

 • Lichamelijke en psychische problemen door woonsituatie 

Uw woonsituatie is zo verstoord dat er zwaar geestelijke, emotionele en/of lichamelijke belasting is. Let op: U heeft een schriftelijke verklaring van uw zorgprofessional nodig. 

 • Onbewoonbare woning 

U kunt de woning niet meer gebruiken omdat de woning zo slecht is dat die onbewoonbaar is. 

 • Calamiteit 

Uw woning is niet meer bewoonbaar door een ongeval (brand, ontploffing, overstroming).

U moet voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

 • U bent 18 jaar of ouder.
   
 • U moet uw huidige woonruimte verlaten buiten uw eigen schuld. U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor een betalingsregeling is getroffen, dan is een urgentieaanvraag wel mogelijk. U moet een positieve verhuurdersverklaring kunnen overleggen.
 • U staat minimaal 1 jaar ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van één van de gemeenten van de woningmarktregio. U doet de aanvraag bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Het verzamelinkomen van uw huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is bij een meerpersoonshuishouden niet hoger dan € 45.014. Bij een eenpersoonshuishouden niet hoger dan € 40.765 per jaar (2021). Voor mensen met een medische indicatie geldt geen inkomensgrens.
 • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus. Het huisvestingsprobleem is redelijkerwijs niet op een andere wijze op te lossen.

De gemeente kan om bewijsstukken vragen.

 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen 
 • Dakloosheid; 
 • Een inwoonsituatie; 
 • Te kleine of slechte woonruimte; 
 • Gezinsuitbreiding of gezinshereniging; 
 • Burenruzie of overlast; 
 • Financiële problematiek; 
 • Teruggekeerd vanuit buitenland.

Na ontvangst van alle noodzakelijke bewijsstukken en het volledig ingevulde aanvraagformulier beoordeelt de medewerker urgentie uw urgentieaanvraag.

Soms is het nodig om aanvullend medisch onderzoek uit te voeren. Ook kan er gevraagd worden om uw situatie toe te lichten in een gesprek.

Op basis van alle gegevens wordt er een beslissing genomen op uw aanvraag.

Als uw verzoek tot woonurgentie wordt toegekend, krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. Een urgentieverklaring is 6 maanden geldig en alleen geldig voor appartementen.

De eerste 3 maanden reageert u zelf op de aangeboden woningen op de website van SVNK. Als u dan nog geen woonruimte heeft gevonden, bemiddelt de gemeente voor u. Dit kan een woning zijn in de eigen gemeente. Maar ook in één van de andere gemeenten in de regio Alkmaar. U mag deze aanbieding niet weigeren.

Mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn, kunnen zich in Alkmaar melden bij de Centrale Voordeur van DnoDoen. DnoDoen biedt opvang en begeleiding voor (dreigend) dak- en thuislozen.

Na aanmelding wordt er in een gesprek beoordeeld of er recht is op maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang is bedoeld voor mensen die de thuissituatie hebben verlaten. Bijvoorbeeld in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld. Zij zijn niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

De Centrale Voordeur van DnoDoen bevindt zich aan Jan De Heemstraat 7 en is dagelijks geopend tot 15.00 uur.

Bekijk voor meer informatie de website van DnoDoen.

Als u denkt dat uw situatie voldoet aan de gestelde eisen, bel dan naar 14 072.

De gemeente is bereikbaar vanaf 08:00 uur  tot 17:00 uur.

Een medewerker van het klantcontactcentrum noteert uw gegevens.

U wordt binnen 24 uur (op werkdagen) door de afdeling Woonurgentie terug gebeld.