Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers hebben soms zelf ook hulp nodig, mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld bij het overnemen van regeltaken of hulp bij bepaalde zorgvragen.

Mantelzorgondersteuning kost niks. Soms zit mantelzorgondersteuning ook in uw (aanvullende) zorgverzekering.

Mantelzorgondersteuning is bedoeld voor mantelzorgers. Dit betekent dat u zorgt voor een hulpbehoevende. Bijvoorbeeld een kind, familielid, buur, kennis of een vriend. Wanneer u mantelzorger bent en het u niet (meer) zelf lukt, kunt u ondersteuning aanvragen.

Als u mantelzorgondersteuning nodig heeft, neemt u contact op met het Mantelzorgcentrum. Samen bekijkt u wat er nodig is in uw situatie en wat er mogelijk is.