Zorgfraude melden

Het is belangrijk dat geld dat voor de zorg bedoeld is, hier ook aan wordt besteed. Dit gaat gelukkig heel vaak goed, maar niet altijd. Er zijn verschillende situaties waarin er mogelijk sprake is van zorgfraude.

Om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk dat zorgfraude gemeld wordt. U kunt ons hierbij helpen. Uw melding is altijd vertrouwelijk. U kunt ook een anonieme melding doen.

 

  • U maakt zich zorgen omdat iemand te weinig of onregelmatig zorg krijgt. De gemaakte afspraken over de zorg worden niet nagekomen.
  • U denkt dat er misbruik wordt gemaakt van zorg of gekregen voorzieningen.

Ja. U hoeft niet zelf de zorg te ontvangen. U kunt ook voor een familielid, buur, kennis of cliënt een melding maken.

Als u denkt dat er zorgfraude is, meldt u dit bij de gemeente. U kunt dit op 2 manieren doen:

o Een e-mail
Stuur een e-mail naar toezichtwmojeugd@alkmaar.nl.

In de e-mail schrijft u dat u zorgfraude wilt melden. U ontvangt dan een formulier dat u kunt invullen. U e-mailt het ingevulde formulier terug. Nadat het ingevulde formulier is ontvangen, neemt de gemeente contact met u op over wat er verder gebeurt.

O Een brief
Stuur een brief naar:
Gemeente Alkmaar
t.a.v. Toezichthouders Rechtmatigheid Wmo en Jeugd
Postbus 53
1800 BC  Alkmaar

Leg in de brief duidelijk uit wat de situatie is en waarom u denkt dat er sprake is van zorgfraude.