Spring naar content

Dorpshart Stompetoren

In de dorpskern Stompetoren ontbreekt een duidelijk dorpscentrum met voorzieningen. Veel inwoners doen nu hun dagelijkse boodschappen in Alkmaar. Na jarenlange discussie over verschillende plannen is in 2018 door de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een dorpshart mogelijk. Voor de realisatie van het project is de gemeente samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met Bouwbedrijf Nat, Quartet Projecten en Dreef Beheer.

Het nieuwe dorpshart wordt gerealiseerd aan de Oterlekerweg, op de locatie van de voormalige sportvelden van sportclub SSV en het inmiddels gesloopte Schermerwapen.

Het nieuwe dorpshart omvat de realisatie van onder andere:

  • horeca- en verenigingsgebouw
  • supermarkt en kleinschalige detailhandel, maatschappelijke voorziening
  • 56 woningen (waarvan 24 appartementen en 32 eengezinswoningen)
  • dorpsplein
  • centrale parkeerplaats

In 2019 is de bouw van het dorpshart gestart. Het horeca- en verenigingsgebouw en de eerste 12 koopwoningen zijn inmiddels opgeleverd. Later in 2020 volgt de oplevering van nog eens 32 koopwoningen. In september 2020 start de bouw van de supermarkt (Dekamarkt, nu nog als buurtwinkel gevestigd aan de Schermeerstraat) met daarboven huurwoningen. Na oplevering van dit bouwblok wordt in het najaar van 2021 het project met de aanleg van het dorpsplein afgerond.

Het dorpsplein wordt de centrale ontmoetingsplaats, het hart van Stompetoren. Het ontwerp voor het nieuwe dorpsplein is in overleg met de Dorpsraad van Stompetoren en een aantal bewoners tot stand gekomen. In het impressieboekje* krijgt u een indruk van de indeling en vormgeving van het plein. Bij het horeca/verenigingsgebouw is ruimte voor een buitenterras. Er zijn bomen met vaste zitelementen en verplaatsbare boompotten. Er is ruimte voor een staanplaats voor ambulante handel en in de zomer kan op het plein de jaarlijkse kermis van Stompetoren plaatsvinden. Het dorpsplein wordt verder nog verfraaid met een kunstwerk. Ook bij de keuze van de kunstenaar en het ontwerp van het kunstwerk is de dorpsraad en een aantal bewoners betrokken.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar Aart Jonker ajonker@alkmaar.nl, projectmanager voor het nieuwe dorpshart.

*De gevels van de omliggende gebouwen stemmen niet overeen met het definitief ontwerp, afwijkingen voorbehouden.