Het Energieleverend Geluidsscherm is een voorbeeldproject waarmee gemeente Alkmaar op een unieke wijze bijdraagt aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Naast het verminderen van de geluidsoverlast voor de bewoners kan met de duurzame energie die het scherm opwekt namelijk ook nog 400 huishoudens van stroom worden voorzien. Als andere gemeenten en organisaties straks het scherm ook gaan maken, levert dat landelijk nog meer opwekking van duurzame energie op. Dat past bij de vraag van het Rijk

Wethouder Duurzaam Nicole Mulder

Ambitie

Het scherm dat in Alkmaar komt te staan is een pilotproject. Het prototype is een goed voorbeeld voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen. Er wordt samengewerkt met drie marktpartijen, de Hogeschool Inholland Alkmaar en het energiebedrijf Lokaal Groen. De partners streven dan ook naar een snelle productie van ongeveer 10 extra geluidsschermen.

Planning

Op 11 maart 2023 gingen de eerste palen van het Energieleverend Geluidsscherm de grond in. De voorbereidende werkzaamheden langs de Huiswaarderweg (N245), Schagerweg (N245) en Nollenweg (N508) zijn afgerond. Inmiddels is het oude geluidsscherm al verwijderd, zijn de bomen gekapt en is de grond bouwrijp gemaakt. Het geluidsscherm wordt naar verwachting in oktober opgeleverd.

Om extra zekerheid over de constructie te krijgen, vond in januari extra bodemonderzoek plaats. Naar aanleiding van die resultaten wordt de constructie voor de fundering aangepast. Door nu zorgvuldig maatregelen te nemen, zorgt de gemeente ervoor dat het Energieleverend Geluidsscherm ook bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

Bekijk de actuele planning en status op de website van Stadswerk072: www.stadswerk072.nl/project-eg

Werkzaamheden

Bewoners moeten rekening houden met geluidsoverlast. De palen worden de grond in getrild. Dit geeft minder geluidsoverlast dan de palen in de grond heien.

Actuele informatie over de werkzaamheden staan in de BouwApp (project Energieleverend geluidsscherm), te downloaden voor Android en iOS.

Publicatie: Eerste palen Energieleverend Geluidsscherm op 11 maart de grond in

Kosten en opbrengst

Het Energieleverend Geluidsscherm kost ongeveer 7,3 miljoen euro. De gemeente Alkmaar financiert om en nabij 3,85 miljoen hiervan. Daarnaast financiert de Provincie Noord-Holland € 295.828,-. Een deel wordt bekostigd met de EFRO-subsidie, dat is een bedrag van € 900.000,- . Daarnaast betaalt de SDE-subsidie zich uit aan de hand van de hoeveelheid elektriciteit dat het scherm produceert. En dan zijn er nog de inkomsten door de verkoop van de opgewekte stroom. Het Energieleverend Geluidsscherm is voordeliger dan andere geluidsschermen: het kost ongeveer 60% van de markconforme marktprijs. Naast dat het geld oplevert, verbetert de leefomgeving van bewoners en zorgt het scherm voor CO2-reductie.

Proces en partners

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 is het besluit genomen een Energieleverend Geluidsscherm langs de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg te realiseren. De SDE-subsidie en de EFRO-subsidie voor het Energieleverend Geluidsscherm zijn in augustus dat jaar toegewezen. Ondernemers K_Dekker, Sunprojects, Krinkels BV en Sunconnect wonnen 5 november 2020 samen de gunning van het Energieleverend Geluidsscherm. In 2021 deden zij onder andere onderzoek in de ontwerp-en-design-fase . De Raad gaf op 7 juli 2022 akkoord voor de prijsstijging, waarmee begin oktober 2022 de bouw start.

Foto: Jan Jong fotografie

Contact met de inwoners

Vanaf het eerste moment zijn de inwoners van de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid zeer betrokken. Zij hadden een eigen belangengroep opgericht: ‘Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG)’. De gemeente wil de inwoners betrekken en meenemen in het hele proces. Met regelmaat is er contact met de BBG. Er vonden ook drie bewonersinformatieavonden plaats.

Publicatie: Bewonersbijeenkomst Energieleverend Geluidsscherm op 27 september

Meest gestelde vragen over het scherm: Stadswerk072

Wij werken samen met:

Stadswerk072

Samen bouwen aan een veilige stad.

K_Dekker

Veelzijdige bouwers

Sunprojects

Zonnestroom op dak, grond en water.

Inholland Alkmaar

Altijd elkaar versterken.

Krinkels BV

Aanleg en onderhoud openbare ruimtes.

Sunconnect

Specialist in Duurzame Energiesystemen.

Blijf op de hoogte.

U kunt zich hieronder inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Alkmaar Duurzaam.