Energie en duurzaamheid

In de toekomst is het noodzakelijk dat we op andere manieren energie opwekken.