Duurzame projecten

In de toekomst is het noodzakelijk dat we op andere manieren energie opwekken.

CO2-ladder

CO2-uitstoot verminderen is een belangrijk doel van de gemeente Alkmaar. De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van gebouwen en organisaties die onderdeel zijn van de gemeente Alkmaar. Aan de hand van de CO2-uitstoot wordt bepaald wat de meest geschikte aanpassingen zijn om de uitstoot te verminderen. De gemeente Alkmaar wil met de CO2-prestatieladder een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Alkmaar.

Meer informatie: CO2-Prestatieladder Alkmaar

Alkmaar voorbeeldstad

Alkmaar is een voorbeeldstad in Europees project POCITYF. Een project dat historische steden helpt groener, slimmer en leefbaarder te maken voor hun inwoners.

Energieleverend geluidsscherm

Inwoners benaderden de gemeente Alkmaar met een wens: een geluidsscherm langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508). Een oplossing is gevonden in een energieleverend geluidsscherm waarbij geluidsoverlast afneemt, een bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheidsopgave en samenwerking ontstaat tussen bewoners en ondernemers.

Meer informatie: Energieleverend geluidsscherm

Global Goals

Alkmaar is een ‘Global Goals‘ gemeente. Dat betekent dat gemeente Alkmaar bijdraagt aan de 17 doelen voor een eerlijke en duurzame wereld. Net als duizenden andere gemeenten in de wereld.

Meer informatie: Global Goals