CO2-Prestatieladder

Landelijk en in de gemeente Alkmaar is het doel om CO2-uitstoot te verminderen. De manieren waarop we dat in de gemeente Alkmaar doen staat vastgesteld in het Programma Duurzaam Alkmaar. De CO2-Prestatieladder is daar een van. 
 
De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie houdt in: gebouwen en organisaties die onderdeel zijn van de gemeente Alkmaar. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de energiestromen van Alkmaar Sport en Stadswerk072. Aan de hand van de CO2-uitstoot wordt bepaald wat de meest geschikte aanpassingen zijn om de uitstoot te verminderen. Deze aanpassingen zorgen ook voor lagere energiekosten en minder gebruik van materiaal. De gemeente Alkmaar wil met de CO2-prestatieladder een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Alkmaar. De gemeente voldoet op deze manier ook aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, ofwel de ’EED-verplichting’.  
 
CO2-Prestatieladder certificaat 
De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en is sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus/traptreden. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. De gemeente Alkmaar wil in 2020 het CO2-Prestatieladder certificaat behalen op niveau 3. 

Op dit moment hebben zo’n 940 organisaties een certificaat. Onder andere de gemeenten Renkum, Fryske Marren, Barneveld en Harderwijk hebben dit traject al doorlopen. 
 
Het stappenplan 
Het CO2-Prestatieladder stappenplan begint met inzicht in alle energiestromen van de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld gas-, elektra en brandstofverbruik. Het energieverbruik wordt vervolgens omgerekend naar CO2-uitstoot. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke duurzaamheidsmaatregelen het meeste effect hebben om CO2-uitstoot te verminderen. Dit inzicht zal worden gedeeld met andere organisaties. Een onafhankelijke certificerende organisatie beoordeelt of de gemeente Alkmaar de CO2-Prestatieladder certificaat behaald op niveau 3. 

Lees meer informatie over de CO2-Prestatieladder op https://www.skao.nl/wat-is-de-ladder.