CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie houdt in: alle gebouwen en verbonden partijen van de gemeente Alkmaar. Aan de hand van de CO2-uitstoot wordt bepaald wat de meest geschikte aanpassingen zijn om de uitstoot te verminderen. Deze aanpassingen zorgen ook voor lagere energiekosten en minder gebruik van materiaal. De gemeente Alkmaar wil met de CO2-prestatieladder een voorbeeld zijn voor andere organisaties in Alkmaar. De gemeente voldoet op deze manier ook aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn, ofwel de ’EED-verplichting’.  

Verbonden partijen
Naast de gemeentelijke gebouwen bekijken we ook de CO2-uitstoot van een aantal verbonden partijen binnen onze organisatiegrens, namelijk: Alkmaar Sport, Stadswerk072, het Regionaal Archief Alkmaar, recreatieschap Geestmerambacht, WNK en Halte Werk.

CO2-Prestatieladder certificaat

De gemeente Alkmaar behaalde op 21 januari 2021 het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus/traptreden. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Op dit moment hebben zo’n 940 organisaties een certificaat. Onder andere de gemeenten Renkum, Fryske Marren, Barneveld en Harderwijk hebben dit traject al doorlopen. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en is sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

CO2-bewust certificaat niveau 3 uitgereikt aan de gemeente Alkmaar.

Bekijk het co2-prestatieladdercertificaat op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Het stappenplan 
Het CO2-Prestatieladder stappenplan begint met inzicht in alle energiestromen van de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld gas-, elektra en brandstofverbruik. Het energieverbruik wordt vervolgens omgerekend naar CO2-uitstoot. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke duurzaamheidsmaatregelen het meeste effect hebben om CO2-uitstoot te verminderen. Dit inzicht zal worden gedeeld met andere organisaties. Een onafhankelijke certificerende organisatie beoordeelt of de gemeente Alkmaar de CO2-Prestatieladder certificaat behaald op niveau 3. Lees meer informatie over de CO2-Prestatieladder op www.skao.nl/wat-is-de-ladder.

Nieuwsberichten CO2-Prestatieladder

Visie duurzaamheid
De gemeente Alkmaar heeft een duidelijke visie: Alkmaar is een duurzame, klimaatbestendige, groene en schone gemeente. Er worden handen en voeten gegeven aan de uitvoering van de landelijke Klimaatwet, een grote maar mooie opgave. Zo dragen wij bij aan het behoud van de wereld voor toekomstige generaties. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met  inwoners, ondernemers, de gemeenteraad en kennisinstellingen.

Programma Duurzaam Alkmaar
De gemeente Alkmaar kiest voor doelen die in lijn liggen met de nationale klimaatdoelstellingen. Deze doelen zijn voor een groot deel te behalen met een aantal concrete projecten en ambities waar de gemeente invloed op heeft en die meetbaar zijn; zoals het aantal zonnepanelen, de mate waarin industrieterreinen energiepositief worden en de wijkaanpak wat betreft het aardgasvrij maken van woningen. De manieren waarop we dat in de gemeente Alkmaar doen staat vastgesteld in het Programma Duurzaam Alkmaar. De CO2-Prestatieladder is daar één van. Andere duurzame projecten van de gemeente Alkmaar zijn bijvoorbeeld Energieleverend Geluidsscherm en POCITYF Alkmaar.