Alkmaar voorbeeldstad in Europees project POCITYF

Project POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar groener, slimmer en leefbaarder te maken. Alkmaar is samen met Évora (Portugal) een ‘vuurtoren stad’ ofwel een voorbeeldstad. De twee voorbeeldsteden passen verschillende duurzame oplossingen toe, waar andere historische steden in Europa van leren. Zij passen die duurzame oplossingen vervolgens ook toe. De anderen deelnemende steden zijn Bari (Italië), Celje (Slovenië), Granada (Spanje), Hvidovre (Denemarken), Ioannina (Griekenland) en Ujpest (Hongarije). Het project is een van de manieren waarop de gemeente Alkmaar invulling geeft aan de Europese

Energie Positieve Gebieden

POCITYF heeft zijn naam te danken energie positieve gebieden. Dat houdt in: een gebied of gebouw die meer duurzame energie produceert dan dat ze zelf gebruiken, geeft de overtollige energie aan omliggende gebouwen. Zo benut POCITYF de duurzame oplossingen optimaal. De oplossingen worden ook gemonitord.

Deelprojecten in Alkmaar

Alkmaar ontwikkelt de duurzame technologieën in Boekelermeer en Westrand; Bloemwijk, De Hoef en Olympiapark. De duurzame technieken kunnen in een latere fase worden gebruikt voor duurzame ontwikkelingen in andere Alkmaarse gebieden, zoals Alkmaars Kanaal. De gemeente Alkmaar werkt in project POCITYF samen met meerdere partners, waaronder de woningcorporaties Woonwaard en Van Alckmaer, HVC, Connexxion, Alliander, TNO, Inholland, Neroa, Firan, Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition en InVesta.

De Meent

Er zijn 940 zonnepanelen geplaatst boven de parkeerplaats en fietsenstalling van Sportcomplex De Meent. Het zonnepark is voorzien van een laadplein met 16 laadpunten voor auto’s en 20 laadpunten voor fietsen. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 100 huishoudens. De parkeerplaatsen bij Sportcomplex De Meent functioneren nu drievoudig: voor parkeren, duurzame energie opwekken en opladen. Een batterij vangt de stroom op, zodat de energie bewaard wordt voor als de zon niet of weinig schijnt. Naast het zonnepark wordt een warmte/koude-opslag aangelegd om De Meent duurzame warmte en koude te leveren. Daarvoor wordt de restwarmte van de ijsmachines gebruikt. Hetzelfde systeem wordt in 2022 ook gebruikt om het sportcomplex te koelen. Er wordt onderzocht hoe overtollige energie in de toekomst met omliggende gebouwen kan worden gedeeld.

Van de Veldelaan

Woningcorporatie Woonwaard legde in samenwerking met HVC het warmtenet aan bij Dillenburgstraat. Afval-en-energieorganisatie HVC levert warmte van hun installaties en aardwarmte. Het plan van Woonwaard is om het flatgebouw aan de Van de Veldelaan te verduurzamen met zonnepanelen en duurzame circulaire isolatie.

Bloemwijk

Van Alckmaer werkt aan een nieuwe en duurzame Bloemwijk. De plannen worden nog concreet. Bezoek www.bloemwijkalkmaar.nl voor meer informatie.

InVesta

InVesta helpt organisaties die duurzame warmte en energie ontwikkelen, zoals organisaties die gas maken uit GFT-afval en waterstofgas met zon-en-windenergie. InVesta bouwt daarvoor een expertisecentrum. Het complex van InVesta wordt één van de duurzaamste van gemeente Alkmaar. Mede door de innovatieve zonnepanelen op het dak, zonnepanelen in de gevel en een batterij die de stroom opvangt. Het gebouw wordt volledig duurzaam verwarmd met PVT-panelen en innovatieve warmtepompen.

Inwoners helpen historisch Alkmaar duurzaam vorm te geven

POCITYF is een proefproject gestart waarin onderzocht wordt op welke manier inwoners het beste betrokken kunnen worden bij de plannen voor een duurzame toekomst. Alkmaarders hebben de kans gekregen om op verschillende manier over mee te denken over het verduurzamen van de binnenstad. Lees meer informatie op www.alkmaar.nl/duurzamebinnenstad

Benieuwd naar de plannen van de ander steden of meer informatie over POCITYF? Lees meer op www.pocityf.eu.

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.