Energieleverend Geluidsscherm

Inwoners van de wijken De Horn Zuid en Huiswaard 2 hebben een wens: een geluidsscherm langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508). Op zaterdag 11 maart gingen de eerste palen van het Energieleverend Geluidsscherm de grond in: een mijlpaal voor de bewoners en een voorbeeldproject binnen de duurzaamheidsambities van de Gemeente Alkmaar.

Innovatief bouwwerk

Voor minder geluidservaring is een scherm van ongeveer 2,5 kilometer lang en 5 meter hoog nodig. Het Energieleverend Geluidsscherm bestaat uit een frame met 4.300 zonnepanelen aan de wegkant. Een deel van het scherm langs de Huiswaarderweg en de Nollenweg wordt voorzien van een groenscherm met zonnepanelen op de top.  Met de duurzame energie kunnen ongeveer 400 huishoudens van stroom worden voorzien. De zonnepanelen zijn in de toekomst eenvoudig te vervangen voor exemplaren met een hogere energiewinst of andere technische mogelijkheden die bijdragen aan de duurzaamheid van de stad.

Planning

In augustus wordt de grond klaargemaakt voor de bouw. De ondernemers K_Dekker, Sunprojects, Krinkels BV en Sunconnect starten in oktober met de bouw van het scherm aan de Schagerweg. De bouw van de schermen aan de Huiswaarderweg en Nollenweg volgt snel. De laatste stappen zijn het plaatsen van de zonnepanelen en aansluiting op het net.

Kosten en opbrengst

Het Energieleverend Geluidsscherm kost ongeveer 7,3 miljoen euro. De gemeente Alkmaar financiert om en nabij 3,85 miljoen hiervan. Daarnaast financiert de Provincie Noord-Holland € 295.828,-. Een deel wordt bekostigd met de EFRO-subsidie, dat is een bedrag van € 900.000,- . Daarnaast betaalt de SDE-subsidie zich uit aan de hand van de hoeveelheid elektriciteit dat het scherm produceert. En dan zijn er  nog de inkomsten door de verkoop van de opgewekte stroom. Het Alkmaarse Energieleverend Geluidsscherm is voordeliger dan andere geluidsschermen: het kost ongeveer 60% van de markconforme marktprijs.

Naast dat het geld oplevert, verbetert de leefomgeving van bewoners en zorgt het scherm voor CO2reductie. Zo draagt het scherm bij aan een duurzaam Alkmaar.

Het proces en partners

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 is het besluit genomen een Energieleverend Geluidsscherm langs de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg te realiseren. De SDE-subsidie en de EFRO-subsidie voor het Energieleverend Geluidsscherm zijn in augustus dat jaar toegewezen. Ondernemers K_Dekker, Sunprojects, Krinkels BV en Sunconnect wonnen 5 november 2020 samen de gunning van het Energieleverend Geluidsscherm. In 2021 deden zij onder andere onderzoek in de ontwerp-en-design-fase . De Raad gaf op 7 juli 2022 akkoord voor de prijsstijging, waarmee begin oktober 2022 de bouw start.

Minder bomenkap

Het Energieleverend Geluidsscherm kan worden gebouwd zoals is vastgestelde in 2020. Een wijziging is dat het scherm aan Huiswaarderweg dichterbij de weg wordt geplaatst. Hierdoor worden er in plaats van 100 bomen 70 bomen gekapt.

Prototype

Het scherm dat in Alkmaar komt te staan is een pilotproject. Het prototype is een goed voorbeeld voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen. Er wordt samengewerkt met drie marktpartijen, de Hogeschool Inholland Alkmaar en het energiebedrijf Lokaal Groen. De partners streven dan ook naar een snelle productie van ongeveer 10 extra geluidsschermen.

Contact met de inwoners

Vanaf het eerste moment zijn de inwoners van de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid zeer betrokken. Zij hadden een eigen belangengroep opgericht: ‘Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG)’. De gemeente wil de inwoners betrekken en meenemen in het hele proces. Met regelmaat is er contact met de BBG. Er vonden ook twee bewonersinformatieavonden plaats. De volgende en laatste bewonersavond zal plaatsvinden bij het begin van de bouw.

Contact

Vragen of opmerkingen over het Energieleverend Geluidsscherm kunt u mailen naar energieleverendgeluidsscherm@alkmaar.nl.

Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden voor de BBG-Nieuwsflits via het e-mailadres van de Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal: bbggeluidsscherm@gmail.com

Online informatieavond

Op donderdag 30 september 2021 was er een online informatieavond over de plannen voor het pilotproject ‘Energieleverend Geluidsscherm’. Het Energieleverend Geluidsscherm is een innovatief scherm met zonnepanelen langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508). Bekijk de pagina met veelgestelde vragen die tijdens de informatieavond zijn gesteld.