Energieleverend Geluidsscherm

Inwoners van de wijken De Horn Zuid en Huiswaard 2 hebben een wens: een geluidsscherm langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508). De gemeente Alkmaar heeft een creatieve oplossing met het Energieleverend Geluidsscherm.

Innovatief bouwwerk

Voor minder geluidservaring is een scherm van ongeveer tweeënhalve kilometer lang en vijf meter hoog nodig. Het Energieleverend Geluidsscherm bestaat uit een frame met 5.000 zonnepanelen aan de weg kant. Daarmee kunnen ongeveer 412 huishoudens van stroom worden voorzien. De zonnepanelen zijn in de toekomst eenvoudig te vervangen voor exemplaren met een hogere energiewinst of andere technische mogelijkheden die bijdragen aan de duurzaamheid van de stad.

Kosten en opbrengst

Het Energieleverend Geluidsscherm kost ongeveer 5,5 miljoen euro. De gemeente Alkmaar financiert om en nabij 2 miljoen hiervan. De rest van het bedrag wordt betaald door de energie dat het scherm oplevert en subsidies. Naast dat het geld oplevert, verbetert de leefomgeving van bewoners en zorgt het scherm voor CO2reductie. Zo draagt het scherm bij aan een duurzaam Alkmaar.

Samen met de partners is het gelukt om akkoord te krijgen voor twee subsidies. De EFRO-subsidie voor het scherm bestaat uit een bedrag van € 900.000,- en de SDE-subsidie voor de zonnepanelen. Het bedrag van de SDE-subsidie wordt uitbetaald aan de hand van de hoeveelheid elektriciteit dat het scherm met 5.000 zonnepanelen produceert. Daarnaast financiert de Provincie Noord-Holland € 295.828,-. Gezien de prijsstijging voor grondstoffen en transport is het nodig het bedrag te verhogen met € 700.00,- . Hiervoor wordt akkoord gevraagd aan de raad.

Het proces en partners

In de raadsvergadering van 28 mei 2020 is het besluit genomen een Energieleverend Geluidsscherm langs de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg te realiseren. De SDE-subsidie en de EFRO-subsidie voor het Energieleverend Geluidsscherm zijn in augustus dat jaar toegewezen. Ondernemers K_Dekker, Sunprojects, Krinkels BV en Sunconnect wonnen 5 november 2020 samen de gunning van het Energieleverend Geluidsscherm. In 2021 doen zij onder andere onderzoek in de ontwerp-en-design-fase.

De verwachting was dat de bouw het eerste kwartaal van 2022 kon worden afgerond. Nu wordt de oplevering in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Er zijn meerdere reden voor de vertraging, onder andere de late aanvraag van de omgevingsvergunning met kapvergunning en door verhoogde kosten waar akkoord voor moet worden gevraagd aan de raad. Verwacht wordt dat de raad in april met een besluit komt.

Minder bomenkap

Het Energieleverend Geluidsscherm kan worden gebouwd zoals is vastgestelde in 2020. Een wijziging is dat de het scherm aan Huiswaarderweg dichterbij de weg wordt geplaatst. Hierdoor worden er in plaats van 100 bomen 70 bomen gekapt.

Prototype

Het scherm dat in Alkmaar komt te staan is een pilotproject. Het prototype is een goed voorbeeld voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen. Er wordt samengewerkt met drie marktpartijen, de Hogeschool Inholland Alkmaar en het energiebedrijf Lokaal Groen. De partners streven dan ook naar een snelle productie van meerdere schermen.

Contact met de inwoners

Vanaf het eerste moment zijn de inwoners van de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid zeer betrokken. Zij hadden een eigen belangengroep opgericht: Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG). De gemeente wil de inwoners betrekken en meenemen in het hele proces. Met regelmaat is er contact met de BBG. Er vonden ook twee bewonersinformatieavonden plaats. De volgende en laatste bewonersavond zal plaatsvinden bij het begin van de bouw.

Contact

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of andere opmerkingen, mail dan naar energieleverendgeluidsscherm@alkmaar.nl.

Geïnteresseerde bewoners kunnen zich aanmelden voor de BBG-Nieuwsflits via het e-mailadres van de BBG: bbggeluidsscherm@gmail.com

Online informatieavond

Op donderdag 30 september 2021 was er een online informatieavond over de plannen voor het pilotproject ‘Energieleverend Geluidsscherm’. Het Energieleverend Geluidsscherm is een innovatief scherm met zonnepanelen langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508). Bekijk de pagina met veelgestelde vragen die tijdens de informatieavond zijn gesteld.

Webinar terugkijken?