Global Goals

Alkmaar is een ‘Global Goals‘ gemeente. Dat betekent dat gemeente Alkmaar bijdraagt aan de 17 doelen voor een eerlijke en duurzame wereld. Net als duizenden andere gemeenten in de wereld.

Wat zijn de Global Goals?

De Global Goals zijn 17 ‘Sustainable Development Goals (SDG)’ of ook wel duurzame ontwikkelingsdoelen over armoede, gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, maar ook het aanpakken van klimaatverandering. Alle 17 Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect het dagelijkse werk van Nederlandse gemeenten raken. Denk aan onderwerpen als ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie, en kwalitatief en participatief bestuur.

Gemeente Alkmaar

Als Global Goals gemeente dragen wij actief bij aan de doelstellingen. Met onze projecten dragen wij bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit doen wij intern door bewustwording en integratie in beleid, maar ook extern door inwoners, ondernemers en organisatie te stimuleren en te verbinden met behulp van de Innovatieraad.

Innovatieraad

De Alkmaarse Innovatieraad voert grote en kleine projecten uit om bij te dragen aan de Global Goals. Dat doen zij in samenwerking met Alkmaarse ondernemers die ook willen strijden voor een eerlijke en duurzame wereld. Samenwerking en het sluiten van partnerschappen vormen een heel belangrijk onderdeel van de doelen.

Kijk voor alle initiatieven en meer informatie op www.globalgoalsalkmaar.nl. U kunt via de website ook uw project of onderneming aanmelden.