Recyclen

Afval scheiden is goed voor ons milieu en het hergebruiken van grondstoffen beter voor de aarde. Stadswerk072 haalt het huishoudelijk afval in de gemeente Alkmaar op en streeft ernaar om dit zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Daar kunnen zowel inwoners als bedrijven een belangrijke bijdrage aan leveren door afval gescheiden aan te leveren, volgens de principes van het ‘omgekeerd inzamelen’.

Daarnaast streven we naar schone buurten en zo weinig mogelijk zwerfafval op straat. Ook hierbij geldt: samen maken we het verschil.

Ook de beperking van voedselverspilling heeft een groot effect: minder productie legt minder beslag op het gebruik van land, water en klimaat. Zo werken we samen om van de gemeente Alkmaar een groene woon-, werk- en leefomgeving te maken.

Wat kan ik zelf doen?