Duurzame energie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Afval en Milieu > Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, biomassa en geothermie. Door het gebruik van duurzame energie wordt geen extra CO2 meer uitgestoten.

De doelstelling is dat het aandeel duurzame energie aanzienlijk is toegenomen in 2020. De uitbreiding van het warmtenet van HVC speelt daarbij een belangrijke rol. Biomassavergassing krijgt een steeds groter aandeel in de overgang naar duurzame energie. Het biomassakenniscluster in Alkmaar is uniek in Nederland en is in 2016 een feit. Door onderzoek, onderwijs, innovatie en productie vindt doorontwikkeling van biomassavergassing en -vergisting plaats.

Zie ook

Laatste wijziging: 10 juni 2016