Help historisch Alkmaar duurzaam vorm te geven

POCITYF is een proefproject gestart waarin onderzocht wordt op welke manier inwoners het beste betrokken kunnen worden bij de plannen voor een duurzame toekomst. Alkmaarders hebben de kans gekregen om hun duurzame ideeën en wensen op te geven.

U kon tot 2 juni 2022 stemmen op de beste ideeën voor duurzame projecten die zijn ontwikkeld tijdens de workshop. Op 21 en 22 juni gingen betrokken bewoners en lokale organisaties aan de slag om tot enkele concrete duurzame projectvoorstellen te komen.

Participatiemethode en traject
‘TIPPING’ is de participatiemethode die wordt gebruikt. Hierin worden verschillende doelgroepen samen betrokken: inwoners, creatieve sector, midden- en kleinbedrijven, grote bedrijven, non-profit, organisaties, jonge ondernemers, ontwikkelaars, toeristen en beleidsmakers. Het ophalen van ideeën en wensen voor een duurzame toekomst is de eerste stap van het participatietraject. Van de ingezonden ideeën en wensen worden tijdens workshops concrete projecten ideeën gemaakt. Deze projecten worden weer voorgelegd aan de Alkmaarders en uiteindelijk gevormd tot enkele haalbare projecten tijdens de co-creatie sessie.

POCITYF
Project POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar te verduurzamen. De historische voorbeeldsteden Alkmaar en Evora (Portugal) passen verschillende duurzame oplossingen toe, waar andere deelnemende historische steden in Europa van leren. Zij passen die duurzame oplossingen vervolgens ook toe. De anderen deelnemende steden zijn Bari (Italië), Celje (Slovenië), Granada (Spanje), Hvidovre (Denemarken), Ioannina (Griekenland) en Ujpest (Hongarije). Het project is een van de manieren waarop de gemeente Alkmaar invulling geeft aan de Europese klimaatdoelstellingen. Ga voor meer informatie hierover naar onze pagina Alkmaar voorbeeldstad in Europees project POCITYF.

Alkmaarders kregen de kans om hun duurzame ideeën en wensen op te geven. Denk aan oplossingen voor energie besparen, duurzame energie opwekken, duurzaam vervoer en oplossingen om historische gebouwen van het gas af te halen. Van de ingezonden ideeën en wensen worden tijdens een workshop concrete projecten gemaakt.

Bekijk de resultaten van de ingezonden ideeën en wensen op de pagina Stap 1: Duurzame wensen en ideeën.

Tijdens een workshop op 10 mei is in groepen is gekeken of en hoe de duurzame wensen van de Alkmaarders over de binnenstad waargemaakt kunnen worden.

De deelnemers waren onderdeel van een van de volgende doelgroepen: creatieve sector, non-profit organisaties, jonge ondernemers, ontwikkelaars, inwoners, toeristen, midden- en kleinbedrijven, grote bedrijven of beleidsmakers. De uitkomsten van de workshop zijn online gedeeld. Alkmaarders konden tot 2 juni stemmen op de beste ideeën voor duurzame projecten.

Bekijk de resultaten van de ingezonden ideeën en wensen op de pagina Stap 2: Workshop en stemmen.

Tijdens co-creatiesessies op 21 en 22 juni hebben lokale partijen samen met de Gemeente Alkmaar nagedacht over de haalbaarheid en uitvoering van de projecten. Gezamenlijk maakten zij een routeplan van drie jaar om de duurzame projecten waar te maken. De uitkomsten van deze co-creatiesessie en de voortgang worden uiteraard weer gedeeld.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met POCITYF@alkmaar.nl.

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.