Tijdens een workshop op 10 mei 2022 dachten 20 inwoners, ondernemers en beleidsmakers na over de duurzame toekomst van de Alkmaarse binnenstad. Dat deden zij aan de hand van eerder ingezonden wensen en ideeën.

Uitkomst van de workshop

De enthousiaste deelnemers hadden grote plannen om de oude binnenstad te vernieuwen, zo leverde het een lijst met 32 projectideeën op. Er kwamen oplossingen aan bod voor energie besparen, duurzame energie opwekken, duurzaam vervoer, oplossingen om historische gebouwen van het aardgas af te halen en ideeën over hoe de gemeente met verschillende groepen kan samenwerken. Daarnaast is er nagedacht over hoe bestaande duurzame projecten van de gemeente en inwoners kunnen worden verbeterd of versneld. Deze zijn ook terug te vinden in de lijst. Inwoners mochten stemmen op hun 5 favoriete projectideeën. Van de top 5 favorieten wordt een projectplan gemaakt tijdens de co-creatiesessie.

32 projectideeën

Deze projectideeën zijn het resultaat van de workshop.

Elektriciteit 

1 – Ontwikkel een duurzaam energiepark, net buiten het centrum. Voor energie in de binnenstad. 

2 – Maak van de historische molens energieproducerende molens met behoud van het culturele stadsgezicht, ofwel historische molens in een hedendaags jasje. 

3 – Creëer straatverlichting met bewegingssensor, zodat deze ’s avonds alleen aangaat als er iemand langskomt. 

4 – Plaats onderwaterturbines: gebruik stromingspunten in het kanaal (of de gracht) om elektriciteit mee op te wekken. 

5 – Maak een ontwikkelplan voor zonnepanelen in het historisch centrum van Alkmaar.

6 – Bouw een sportpark waarbij je je eigen energie opwekt door te sporten. Een schermpje geeft aan hoeveel energie je hebt opgewekt. Zo wordt bewustwording gecreëerd.

Mobiliteit 

7 – Maak één plan voor duurzame mobiliteit in Alkmaar. Werk samen met onder andere de creatieve industrie. 

8 – Ontwikkel CO2-vrije milieuzones in de binnenstad. 

9 – Ontwikkel een autovrije binnenstad met verschillende parkeerhubs en transferiums rondom de stad. Gebruik hiervoor vaak leegstaande parkeerplaatsen, zoals die bij het AZ-stadion. Vrijgemaakte ruimte kan gebruikt worden om te vergroenen. 

10 – Ontwikkel een goede fietsstraat langs de Kanaalkade. 

11 – Ondersteun elektrisch varen en ontwikkel meer elektrische laadpunten/walstroom in de binnenstad.

12 – Creëer meer elektrische laadmogelijkheden in de stad met laadpleinen, ondergrondse laadpunten, laadpalen en ChargeArms.

13 – Plaats ondergrondse laadpalen op pleinen zoals het Hofplein. Ondergrondse laadpalen kunnen worden ingezet als laadpunten en als stroomaansluiting voor markten.

14 – Ontwikkel een app met studenten voor publieke laadpunten. De app geeft aan waar laadplekken beschikbaar zijn en meldt het als de accu bijna vol is. 

Warmte 

15 – Gebruik kanaalwarmte in combinatie met warmtepompen als verwarming voor de binnenstad. 

16 – Start een campagne voor het beter isoleren van de gebouwde omgeving in de binnenstad. 

17 – Pas riothermie (warmte uit het riool) toe voor het verwarmen van vastgoed in het historisch centrum van Alkmaar. 

18 – Start een campagne om warmteverlies te voorkomen en te veel opgewekte energie te gebruiken.

Communicatie

19 – Ontwikkel een systeem dat het energieverbruik in de stad monitort. Maak dat vervolgens zichtbaar in een dashboard en bijvoorbeeld met een infraroodafbeelding. 

20 – Start een campagne om beter zichtbaar te maken wat de gemeentelijke organisatie en de inwoners in Alkmaar doen op gebied van duurzaamheid.

Strategie

21 – Ondersteun ontwikkelingen in de stad door middel van inkoopacties voor het duurzaam bouwen en verbouwen. 

22 – Zoek als gemeente de samenwerking op om financieel haalbare marktmodellen te creëren voor markten die duurzaamheid in de stad bevorderen. 

23 – Sluit als gemeente aan bij bestaande Greendeals en convenanten om innovatie en de energietransitie te bevorderen. 

24 – Maak zichtbaar wat er in een publiek gebouw is verduurzaamd. Digitaal en/of op de voorgevel van het gebouw. 

25 – Start als Global Goals gemeente Alkmaar een samenwerking met lokale organisaties om versneld de Global Goals te realiseren. Stel hiervoor een duidelijk plan en strategie op.

26 – Ontwikkel samen met lokale ondernemers een strategisch plan om van Alkmaar een energie-neutrale stad te maken.

27 – Onderzoek wat er voor inwoners en ondernemers in Alkmaar nodig is om te verduurzamen. Zorg ervoor dat er geen ongelijkheid en energiearmoede ontstaat.

Activiteiten

28 – Creëer een fysiek ontmoetingspunt in Alkmaar voor inwoners en organisaties. Daar kunnen zij ideeën uitwisselen, presentaties geven en elkaar leren kennen. Dit kunnen wisselende locaties zijn door leegstand of in cafés. 

29 – Zet samen met de creatieve sector een straattheater op dat de energietransitie en duurzaamheid onder de aandacht brengt. Denk hierbij ook aan hoe voorbijgangers mee kunnen doen.

Participatie 

30 – Start een langdurige samenwerking met lokale partijen, zoals tiny house bezitters, de Sub club en andere groepen. Het doel is om de plannen voor verduurzaming en de energietransitie vorm te geven. 

31 – Ontwikkel een participatie-app voor inwoners om ideeën te verzamelen voor de energietransitie in Alkmaar.

Educatie 

32 – Ondersteun en ontwikkel duurzaamheidsonderwijs voor alle lagen in het Nederlandse onderwijs. Zorg ervoor dat het gerelateerd is aan de energietransitie.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over dit participatietraject naar onze pagina Duurzame Binnenstad.

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.