Eigen bijdrage Wmo

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Eigen bijdrage Wmo

Eigen bijdrage Wmo

Als u gebruik maakt van ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betaalt u zelf een deel van de kosten. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Hoogte

Dit is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en huishouden. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Er wordt een maximum bedrag vastgesteld per 4 weken (periodebijdrage). Op www.hetcak.nl berekent u uw eigen bijdrage en staat meer informatie over de eigen bijdrage.

Maximale eigen bijdrage

  • Hulp bij het huishouden (maximaal tarief Hulp bij het huishouden: € 15,74 per uur.
  • Begeleiding individueel (maximaal tarief € 14,20 per uur).
  • Begeleiding groep (maximaal tarief € 14,20 per dagdeel).
  • Kortdurend verblijf (respijtzorg) (maximaal tarief € 30,00 per etmaal).
  • Voorzieningen (scootmobielen, rolstoelen, woningaanpassingen): geen eigen bijdrage.

Voor beschermd wonen wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht conform de bepalingen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Declareren bij laag inkomen

Bij een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u uw eigen bijdrage declareren als u Pakket Compleet van de collectieve zorgverzekering minima (CZM) van Univé heeft. Deze verzekering vraagt u aan via de website www.gezondverzekerd.nl.

Inkomensval

Verwacht u dat uw (gezamenlijk) inkomen in 2016 minstens € 2.559,- lager is dan in 2014, vraag dan aanpassing aan van uw eigen bijdrage. Het CAK berekent dan de maximale periodebijdrage 2016 opnieuw met het inkomen en vermogen over 2016.

Terugvragen

Heeft u een bijstandsinkomen, dan kunt u uw eigen bijdrage terugvragen via de bijzondere bijstand/collectieve zorgverzekering gemeente. Aanvragen via Halte Werk: mail naar post@haltewerk.nl of bel telefoonnummer 14 072.

Meer ondersteuning nodig

Betaalt u het maximum bedrag betaalt en heeft u extra ondersteuning nodig, dan wordt uw eigen bijdrage niet hoger. Betaalt u nog niet de maximum bijdrage en heeft u meer ondersteuning nodig, dan wordt uw eigen bijdrage verhoogd tot het maximum bedrag.

Hoe lang

U betaalt de eigen bijdrage zolang u de ondersteuning gebruikt.

Stappen

Zorgaanbieder of gemeente (bij PGB) sturen het CAK de gegevens toe, zodra u ondersteuning ontvangt. CAK stuurt u een brief, de kennisgeving, waarin staat dat de gegevens bij het CAK zijn aangeleverd. Vervolgens krijgt u een beschikking waarin de hoogte van de maximale periodebijdrage (4 weken) staat. Tot slot ontvangt u een factuur.

Vragen

Neem contact op met het Wmo-loket: mail naar: wmo@alkmaar.nl of bel telefoonnummer
14 072.

Rekenvoorbeeld

U woont alleen en heeft een indicatie Hulp bij het huishouden 1, voor 2 uur per week. Het CAK berekende aan de hand van uw inkomensgegevens van 2 jaar geleden dat u een maximale eigen bijdrage heeft van € 100 per periode. Per periode (4 weken) ontvangt u 4 x 2 uur = 8 uur Hulp bij het huishouden 1. 8 uur x € 15,74 = € 125,92. Dit is hoger dan de maximale eigen bijdrage. U betaalt dus € 100 voor deze periode.

 

Laatste wijziging: 08 februari 2018