Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Emigreren

Home > Inwoners > Burgerzaken > Emigreren

Emigreren

Verhuist u voor acht maanden of langer naar het buitenland? Dan emigreert u. Geef uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek uw verhuizing aan de gemeente door. Wij schrijven u dan uit de Basisregistratie personen (BRP).

U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen:

  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
  • Ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
  • Kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
  • De curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Schriftelijk doorgeven alleen mogelijk voor hele gezin

U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen schriftelijk doorgeven als alle personen van uw huishouden meeverhuizen. Blijven er gezinsleden op het adres wonen? Dan kunt u uw vertrek alleen doorgeven bij de balie Burgerzaken. Alle personen die meeverhuizen naar het buitenland, moeten daarbij aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen.

(Nog) geen buitenlands adres?
Geef dan uw eerste verblijfplaats op (bijvoorbeeld het adres van een hotel). Kunt u helemaal geen adres opgeven, bijvoorbeeld vanwege een wereldreis? Vermeld dan alleen het land.

Schriftelijk uw verhuizing naar het buitenland doorgeven

Print het aangifteformulier adreswijziging (pdf). Vul het in en stuur het op naar de gemeente. Stuur ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Let op: u kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen doorgeven als alle personen van uw huishouden meeverhuizen naar het buitenland.

Wilt u meer weten over de emigratiedatum? Kijk dan op 'Lees meer'.

Persoonlijk aan de balie Burgerzaken uw verhuizing naar het buitenland doorgeven

Als niet alle personen van uw huishouden meeverhuizen moet u samen met alle personen die wel meeverhuizen naar het buitenland naar de balie Burgerzaken komen om de verhuizing door te geven. Dit geldt ook voor (minderjarige) kinderen. Dit kan alleen op afspraak.

Als niet alle personen van uw huishouden meeverhuizen mag u de verhuizing naar het buitenland zowel schriftelijk als persoonlijk aan de balie Burgerzaken doorgeven (alleen op afspraak).

Print het aangifteformulier adreswijziging (pdf). Deze kunt u alvast invullen. Neem het formulier mee naar de balie en neem van alle meeverhuizende personen een identiteitsbewijs mee.

Wilt u meer weten over de emigratiedatum? Kijk dan bij 'Lees meer'.

Maak eerst digitaal een afspraak als u persoonlijk langs komt bij de balie Burgerzaken. Dit kan op twee manieren:

* Voordeel afspraak maken via DigiD

Wilt u uw afspraak afzeggen of wijzigen, dan kunt u dit zelf doen via uw persoonlijke pagina op MijnAlkmaar.

** Nadeel afspraak maken zonder DigiD

Wanneer u een afspraak maakt zonder in te loggen met uw DigiD, dan wordt de afspraak wel geregistreerd, maar is deze niet zichtbaar in het afsprakenoverzicht op MijnAlkmaar. Wilt u uw afspraak afzeggen of wijzigen, bel 14 072.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Laatste wijziging: 11 april 2016