Emigreren

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Emigreren

Emigreren

Verhuist u voor acht maanden of langer naar het buitenland? Dan emigreert u. U geeft dit door aan de gemeente met een aangifteformulier adreswijziging.

Verhuist u voor acht maanden of langer naar het buitenland? Dan emigreert u. Geef uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek uw verhuizing aan de gemeente door. Wij schrijven u dan uit de Basisregistratie personen (BRP).

U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen:

  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
  • Ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
  • Kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
  • De curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Schriftelijk doorgeven alleen mogelijk voor hele gezin

U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen schriftelijk doorgeven als alle personen van uw huishouden meeverhuizen. Blijven er gezinsleden op het adres wonen? Dan kunt u uw vertrek alleen doorgeven bij de balie Burgerzaken. Alle personen die meeverhuizen naar het buitenland, moeten daarbij aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen.

(Nog) geen buitenlands adres?
Geef dan uw eerste verblijfplaats op (bijvoorbeeld het adres van een hotel). Kunt u helemaal geen adres opgeven, bijvoorbeeld vanwege een wereldreis? Vermeld dan alleen het land.

Schriftelijk uw verhuizing naar het buitenland doorgeven

Print het aangifteformulier adreswijziging (pdf). Vul het in en stuur het op naar de gemeente. Stuur ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Let op: u kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen doorgeven als alle personen van uw huishouden meeverhuizen naar het buitenland.

Wilt u meer weten over de emigratiedatum? Kijk dan op 'Lees meer'.

Persoonlijk aan de balie Burgerzaken uw verhuizing naar het buitenland doorgeven

Als niet alle personen van uw huishouden meeverhuizen moet u samen met alle personen die wel meeverhuizen naar het buitenland naar de balie Burgerzaken komen om de verhuizing door te geven. Dit geldt ook voor (minderjarige) kinderen. Dit kan alleen op afspraak.

Als niet alle personen van uw huishouden meeverhuizen mag u de verhuizing naar het buitenland zowel schriftelijk als persoonlijk aan de balie Burgerzaken doorgeven (alleen op afspraak).

Print het aangifteformulier adreswijziging (pdf). Deze kunt u alvast invullen. Neem het formulier mee naar de balie en neem van alle meeverhuizende personen een identiteitsbewijs mee.

Wilt u meer weten over de emigratiedatum? Kijk dan bij 'Lees meer'.

Maak eerst digitaal een afspraak als u persoonlijk langs komt bij de balie Burgerzaken. Dit kan op twee manieren:

* Voordeel afspraak maken via DigiD

Wilt u uw afspraak afzeggen of wijzigen, dan kunt u dit zelf doen via uw persoonlijke pagina op MijnAlkmaar.

** Nadeel afspraak maken zonder DigiD

Wanneer u een afspraak maakt zonder in te loggen met uw DigiD, dan wordt de afspraak wel geregistreerd, maar is deze niet zichtbaar in het afsprakenoverzicht op MijnAlkmaar. Wilt u uw afspraak afzeggen of wijzigen, bel 14 072.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Emigratiedatum

U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven vanaf 1 maand voor uw verhuizing en niet later dan vijf dagen na uw verhuizing. Als u uw verhuizing later dan vijf dagen doorgeeft telt de datum van de aangifte. Ligt de verhuisdatum in de toekomst, dan wordt u uitgeschreven op de door u opgegeven verhuisdatum (emigratiedatum).

Bewijs van uitschrijving

Op een bewijs van uitschrijving staan uw persoonsgegevens en de datum van uw verhuizing naar het buitenland. Met een bewijs van uitschrijving toont u aan dat u uit Nederland bent uitgeschreven. Voor een vestiging in de Nederlandse Antillen is een bewijs van uitschrijving verplicht. Dit bewijs heeft u daar nodig bij de inschrijving.

Een bewijs van uitschrijving vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente kan dit bewijs alleen afgeven op de werkelijke vertrekdatum. Bent u al vertrokken? Vraag het bewijs van uitschrijving dan aan bij een RNI-gemeente. RNI is de afkorting voor Registratie Niet-Ingezetenen. De RNI-gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.

Lees meer over de Registratie Niet-Ingezetenen op Rijksoverheid.nl.

Ik woon in het buitenland en ben daar verhuisd. Kan ik dat doorgeven aan de gemeente Alkmaar?

Als u in het buitenland verhuist, kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan de Nederlandse overheid. Alkmaar is een van de 19 gemeenten waar dit kan. Dit kan alleen als u ingeschreven staat in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Nog contact met de gemeente?

Heeft u nog contact met een specifieke afdeling van de gemeente? Dan moet u aan hen wél uw nieuwe adres doorgeven. Uw adres wordt in dit geval alleen gebruikt voor het contact dat u nog hebt lopen. Het komt dus niet in de BRP te staan.

Vraag DigiD aan voordat u vertrekt

Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de Nederlandse overheid. Ook kunt u met DigiD online zaken regelen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Een DigiD aanvragen is alleen mogelijk als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Heeft u nog geen DigiD? Vraag uw DigiD in ieder geval op tijd aan voordat u zich uitschrijft. U kunt dan in het buitenland online uw zaken regelen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst.

Zie ook

Emigreren