Veelgestelde vragen Alkmaar en Oekraïne

(bijgewerkt tot 6 april 2022)

Hieronder vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over opvang van vluchtelingen en voorzieningen die voor hen worden ingericht. Op dit moment is de informatie nog in het Nederlands. We werken aan vertaalmogelijkheden. In de tussentijd kunt u voor vertaling van deze tekst gebruik maken van bijvoorbeeld Google Translate of Google Lens (selecteer deze app op uw telefoon, kies voor ‘vertalen’ en scan de tekst via een ander beeldscherm).

Opvang en onderdak vluchtelingen

De gemeente biedt momenteel opvang aan 260 vluchtelingen uit Oekraïne: 210 op de Rijper Eilanden en 50 op locatie Stad en Land. Daarnaast worden 145 vluchtelingen opgevangen in de particuliere opvang. Kijk voor meer informatie op Gemeente Alkmaar en Oekraïne.

Op de website RefugeeHelp vindt u veel algemene informatie, ook in het Oekraïens. 

Oekraïense kinderen die zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, komen in een gastgezin. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

Meer informatie over de opvang van alleenreizende kinderen en de checklist voor veilige opvang is te vinden op de website van Unicef.

Hiervoor kunt u terecht bij het meldpunt ‘Hulp voor Dieren uit Oekraïne’. Kijk voor meer informatie op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Om de communicatie met mensen uit Oekraïne makkelijker te maken, zijn er handige hulpmiddelen. Google Translate bijvoorbeeld, of Google Lens, waarmee u teksten kunt vertalen via uw mobiele telefoon. Voor gesproken tekst zijn er handige vertaalapps beschikbaar, zoals bijvoorbeeld Say Hi.

Een ander handig hulpmiddel is de communicatiekaart, met pictogrammen en vertalingen.

U kunt ook gebruik maken van de gratis vertaalwebsite Pryv.it (“Hallo, hoe gaat het ermee” in het Oekraïens):  https://www.pryv.it  Er hoeft geen app gedownload te worden, de tool is gemakkelijk in het gebruik op één telefoon (met een split screen) of ieder op een eigen telefoon. 

Voorlopig werken we met gemeentelijke opvanglocaties en particuliere opvang. Huisvesting op de langere termijn is gezien de onzekere situatie nu nog niet van toepassing.

Woonruimte beschikbaar stellen

Meer informatie over het in huis nemen van mensen uit Oekraïne vindt u op website van Takecare Bnb.

Vangt u mensen op?

Als u vluchtelingen opvangt als particulier, wil de gemeente dat graag weten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informeren over inschrijving van deze mensen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is nodig zodat mensen uit Oekraïne gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning, verzekeringen, scholing, werk, etc. U kunt bellen met telefoonnummer 14 072.

U kunt zelf aangeven hoe lang u woonruimte aanbiedt. Voor vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is.

Er is een regeling voor leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Zij krijgen leefgeld voor het doen van boodschappen en persoonlijke uitgaven. Gastgezinnen krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Om leefgeld van de gemeente te ontvangen is een Nederlandse bankrekening nodig.

Hoogte van de toelage

Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit € 205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke spullen. Gemeenten kunnen het gehele bedrag uitkeren, maar er ook voor kiezen om het deel voor voedsel of het deel kleding en andere persoonlijke spullen in natura te verstrekken.

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Vragen over leefgeld worden beantwoord door Halte Werk. Heeft u een vraag? Mail naar leefgeld@haltewerk.nl

Nee, dit heeft geen gevolgen. Zo wordt de kostendelersnorm bijvoorbeeld niet opgelegd wanneer u als bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Wel moet u de gemeente laten weten dat u onderdak biedt aan vluchtelingen. U kunt dit telefonisch melden via 14 072.

Oekraïense vluchtelingen kunnen 90 dagen vrij verblijven in Nederland. Asiel aanvragen is nu nog niet aan de orde.

Veiligheid

Door de oorlog met Rusland vluchten veel Oekraïners weg uit hun land, opzoek naar veiligheid elders. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Speciaal voor hen heeft CoMensha een flyer gemaakt met aandachtspunten voor vluchtelingen. De flyer is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met het Rode KruisFairWorkVluchtelingenwerk Nederland en La Strada International en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Zorg en welzijn

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed. Acute mondzorg en tandartszorg ook. Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op  – Zorgverzekeringslijnукраїнець | Engels | Nederlands Heeft u een vraag over de vergoeding van zorg of de zorgverzekering en staat uw vraag er niet tussen? Bel dan gratis met de Zorgverzekeringslijn op 0800 64 64 644 of vanuit het buitenland +31 88 900 96 60.
Zorgverleners kunnen een CAK-subsidie aanvragen.

Meer informatie vindt u op de site van de GGD.

Onderwijs

Nieuwkomersonderwijs aan Oekraïense kinderen (7-12 jaar) in Alkmaar  

De Rijksoverheid heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingenkinderen onderwijs moeten krijgen in Nederland Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne 

Het (basis-)onderwijs in Alkmaar is ondergebracht bij nieuwkomersklassen/nieuwkomersscholen. Hier wordt nieuwkomersonderwijs aangeboden aan de vluchtelingenkinderen van 7 tot en met 11 jaar uit Oekraïne (groep 3 t/m 8). 

In de gemeente Alkmaar wordt het nieuwkomersonderwijs uitgevoerd door Nieuwkomersschool de Optimist. De Optimist bevindt zich op de bovenste verdieping van de Gabriël Metsulaan 34 in Alkmaar.  

NB. Voor kinderen uit Oekraïne die verblijven in Hotel De Rijper Eilanden wordt nog gewerkt aan onderwijs dichtbij.

Aanmelding 

Aanmelden voor nieuwkomersonderwijs kan door een e-mail te sturen naar de.optimist@saks.nl

Welke lessen krijgen de kinderen? 

De school is een Nederlandse onderwijsvoorziening. De focus van onze school: een veilige plek om te leren met een lesaanbod in mondelinge (Nederlandse) taal, lezen en vakken als rekenen, handvaardigheid en tekenen. 

Waar vind ik meer informatie? 

De site van nieuwkomersschool de Optimist is in ontwikkeling, binnenkort vindt u op www.optimist-saks.nl meer informatie.

Routebeschrijving De Optimist 

Ouders/verzorgers zorgen in principe zelf voor vervoer naar de school. Het gebouw bevindt zich dicht bij het centrum van Alkmaar.  

Onderwijs voor kinderen jonger dan 6 jaar 

Kinderen die geboren zijn na 1 oktober 2015 gaan niet naar de nieuwkomersvoorziening. Voor onderwijs aan een kind jonger dan 6 kunnen ouders zich melden bij de dichtstbijzijnde Nederlandse basisschool. 

Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar 

Hier werken we nog aan – nadere informatie volgt. 

Nederlands leren spreken kan via een NT2-cursus. Gemeente Alkmaar werkt hierbij samen met ROC Horizon College en het Taalhuis.

Meer informatie.

Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u tips over hoe u het beste met (uw) kinderen kunt praten over de situatie in Oekraïne.

De situatie in Oekraïne kan ook herinneringen aan andere oorlogen boven brengen, of zorgen dat mensen hun eigen oorlogstrauma’s herbeleven. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie.

Activiteiten

Kijk op de website van Alkmaar Sport voor sportieve activiteiten of neem direct contact op met een sportclub. Een overzicht met adressen van alle sportclubs vindt u op de Sociale Kaart van Alkmaar Actief.

Iedereen is welkom in de buurt- en wijkcentra in gemeente Alkmaar. Het zijn ontmoetingsplaatsen waar wijkbewoners samen eten, vrijwilligerswerk doen en waar je kunt meedoen met activiteiten voor jong en oud.

Ja, dat is mogelijk.

Kunnen de mensen uit Oekraïne zelf contact opnemen met deze sportverenigingen? Ja dat kan, maar we adviseren om contact op te nemen met de verenigingsadviseur van Alkmaar Sport, via mailadres verenigingen@alkmaarsport.nl. Zij heeft een goed overzicht van bestaande verenigingen en weet voor welk niveau/soort sport welke verenigingen mogelijkheden hebben om sporters te ontvangen.

Werk en inkomen

Het leefgeld wordt gestort op een Nederlandse bankrekening. Om leefgeld van de gemeente te kunnen ontvangen is het openen van een Nederlandse bankrekening noodzakelijk. De Rabobank biedt dit tot 1 maart 2023 gratis aan. Het filiaal aan de Robonsbosweg te Alkmaar heeft bovendien inloopspreekuren om mensen uit Oekraïne hierbij te helpen. Op de pagina Information for Ukrainian people staat informatie over en de voorwaarden voor het openen van een rekening bij 7 banken.

Vanaf donderdag 28 april 2022 is er dagelijks een Leefgeld-inloopspreekuur op het Stadskantoor (Mallegatsplein 10, Alkmaar) van 9.00 tot 12.00 uur. Het inloopspreekuur is open, zonder afspraak van tevoren. De aanvrager heeft een ID-bewijs, (bewijs van) BRP-inschrijving en een bankrekening (brief van de bank of bankpas) nodig. Meer informatie of vragen over leefgeld? Mail naar leefgeld@haltewerk.nl.  

Mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en in Alkmaar verblijven kunnen zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente als ze een ID-bewijs laten zien waaruit blijkt dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Zij krijgen dan een burgerservicenummer (BSN). Dat is nodig als zij hier willen werken of gebruik willen maken van diensten van Nederlandse overheidsinstellingen. Meer informatie over het inschrijven in de BRP is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Maak een afspraak via 14 072.

Let op!

Vluchtelingen die nog niet geregistreerd of ingeschreven zijn en geen verblijfplaats hebben moeten zich melden bij het Sportpaleis (de HUB). Vanuit daar wordt een verblijfplaats voor hen gezocht.

Oekraïners mogen werken in Nederland. We weten nu nog niet precies onder welke voorwaarden.

De meest actuele informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Gemeente Alkmaar is ook bezig met het maken van afspraken om werkgevers en potentiële werknemers aan elkaar te koppelen.

Nee, in principe niet, tenzij deze gevalideerd worden.

Rechten en plichten

Lees hier meer over in de richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners op www.europadecentraal.nl.

Sinds 7 maart 2022 geeft de Oekraïense ambassade in Den Haag certificaten van identiteitsvaststelling uit aan Oekraïners die het land hebben verlaten zonder reisdocumenten.

Oekraïners kunnen dat certificaat aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00-13:00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Het document wordt dan in de regel dezelfde dag ’s middags afgegeven. De ambassade verzoekt Oekraïners om voor hun komst naar Den Haag de aanvraag online aan te melden: https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/ (in het Oekraïens).

Antwoord op meer vragen over inschrijving in de BRP vindt u op de website van de Rijksoverheid.