Gebiedsagenda Alkmaar Oost

Een gebiedsagenda is een overzicht van alle onderwerpen/thema’s die voor dat gebied belangrijk zijn. Een gebiedsagenda wordt gemaakt door het gebiedsteam. Zij maakt deze agenda samen met bewoners, organisaties, ondernemers, instellingen, woningcorporaties en andere partijen.

 Wat wil je bereiken?Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Openbare ruimte
Inrichten buitenruimte (Grijs/Groen)            
Schone en nette woonomgeving               Afstemmen met betrokken partijen en bewoners en geïnformeerd zijn.         Stadswerk 072, unit Verkeer, bewoners en Gebiedsteam           Schouw openbare ruimte Rivierenbuurt wordt uitgevoerd

Afkoppeling riolering Markenbinnen        
Openbare ruimte
Grote Projecten
Betrokken zijn bij bouwprojectenAfstemmen met partnersProjectleider gemeente, projectontwikkelaars, bewoners en GebiedsteamGesprekken gefaciliteerd tussen projectmanager Kanaal & Oudorp en betrokken bewoners  
Verkeer
Verkeer en Parkeren
Veilige verkeerssituatieAfstemmen met betrokken partijen en bewonersUnit Verkeer, bewoners, partners in de wijk en GebiedsteamParkeerinventarisatie Schermerhorn  
Wat wil je bereiken?Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Jeugd
Jeugdoverlast terugdringen
Jeugd in kracht zetten.
Overlast van jeugd terugdringen en het veiligheidsgevoel vergroten.Jongerenwerk en Gebiedsteam
Zichtbaar aanwezig en in gesprek met betrokkenen
Gebiedsteam,
Jongerenwerk en
Sociaal domein gemeente
2021 en doorlopend
Locatie 1
Het water in de dorpen
Mogelijke nieuwe Zwemlocaties opgevraagd bij dorpsraad en bewoners via brief en online poll

Borden met vaarregels besteld voor plaatsing langs wateren
Locatie 2
Rivierenbuurt
Contact jongerenwerk over project met jeugd, bewoners Rivierenbuurt & woningbouw
Locatie 3
Groene Hart Oudorp
Afspraak met bewoners/bestuur groene Hart en gebiedsteam gepland
Locatie 4
Graft, de Rijp en Schermer
Locaties voor eventuele hangplek jeugd verzameld

Sportactiviteiten Alkmaar Sport voor jeugd

Oproep aan jeugd inbrengen ideeën voor activiteiten via brief
Meldingsbereidheid
Meldingsbereidheid vergrotenInformeren van en spreken met bewoners en bereikbaarheid Gebiedsteam vergrotenGebiedsteam, bewoners en netwerkpartners2021 en doorlopend
(1) Communicatie-strategie ter vergroting meldingsbereidheidDuidelijke meldroute, goede terugkoppeling, informatie over rol politie en handhaving.Video ontwikkeld over bereikbaarheid politie
(2) Onderzoek verbinding instanties en burgersIn gesprek met professionals over drugsgebruik/-handel. Start straatonderzoek onder bewoners door onderzoeksteam. 
VeiligheidsbelevingVerbeteren van gevoel van veiligheidBewoners betrekken, contact toezichthouders en bewoners verbeterenGebiedsteam, bewoners en netwerkpartners2021 en doorlopend
(1) bereikbaarheid en toegankelijkheid politie en handhaving vergrotenVideo ontwikkeld over bereikbaarheid politie
(2) bewonersbijeenkomst over veiligheidsgevoelensContact met bewoners gezocht

Voorbereiding in gebiedsteam
Sociale overlast Oudorp
Woonoverlast, burenruzies en GGZ problematiek
In kaart brengen sociale overlast in OudorpBewoners betrekken, afstemmen met partners uit de wijk, informatiepositie versterkenAlle partners uit het gebiedsplus, bewoners en het sociaal domein2021
Herontwikkeling Stationsgebied Alkmaar Noord
Spoorlopers
Geïnformeerd zijnAfstemmenProRail, NS, Gebiedsteam, Projectleider gemeente2021 en Doorlopend

Geïnformeerd over voortgang per mail. Geen bijzonderheden.
 Wat wil je bereiken?Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/Stand van zaken
Communicatie
Bewoners initiatieven
Meer Bewonersinitiatieven in de wijk  
Het vertrouwen van de bewoners vergroten in de gemeente  
Inventariseren, stimuleren en faciliteren   Agenderen in het Gebiedsteam+Gebiedsteam, bewoners en netwerkpartners Gebiedsteam, Bewoners en Gebiedsteam+  Video ontwikkeld over bereikbaarheid politie
Voorlopig in 2021 nu 4 aanvragen ingediend voor Oudorp en 2 uit Schermer  

Geen thema’s

Geen thema’s