Gebiedsagenda Alkmaar Zuid

Een gebiedsagenda is een overzicht van alle onderwerpen/thema’s die voor dat gebied belangrijk zijn. Een gebiedsagenda wordt gemaakt door het gebiedsteam. Zij maakt deze agenda samen met bewoners, organisaties, ondernemers, instellingen, woningcorporaties en andere partijen.

 Wat wil je bereiken?Uit te voren activiteit. Hoe gaan we dit doen?Wie gaat dit doen en met wie?Planning/Stand van zaken
Parkeren   Rondzwervend afval Bedelen dak- en thuislozen Graffiti   Hondenoverlast/ bijtincidentenSociale overlast verminderen en hierdoor onveiligheidsgevoel verminderenSignaleren en agenderen bij gebiedsteamGebiedsteamDoorlopend   Q1
Tijdelijk vergunninghoudersparkere is ingevoerd in Oud Overdie
     
Grijs   GroenLeefbaar en nette openbare ruimteAgenderen in gebiedsteam+Gebiedsteam   Gebiedsteam + Bewoners2021 en doorlopend  
Q1: Reconstructie Kortenaestraat/ Spieghelstraat.  
Q1: vergroenen schoolplein Spieghelplein afgerond.  
Q2: planning participatie Reconstructie  fase 3, 4 en 5 Nieuw Overdie.
Parkeren   VerkeersveiligheidVasthouden verkeersveiligheid   Parkeerbalans in de wijkSignaleren en agenderen in gebiedsteam en bespreken in gebiedsteam+Bewoners   Gebiedsteam   Overige partners in de wijk2021    
Q1. TIjdelijk vergunninghoudersparkeren is  ingevoerd in Oud Overdie
Q1: Snelheidsbeperkende maatregelen Costerstraat worden bekeken. Bewonersparticipatie wordt opgestart.  
Q1: Realisatie schoolzone Percivalstraat Nieuw Overdie  
Wat wil je bereiken?Uit te voren activiteit. Hoe gaan we dit doen?Wie gaat dit doen en met wie?Planning/Stand van zaken
Jeugd
Vroegsignalering   Gemeentelijke jeugdaanpak     Groepsaanpak   sport
Overlast van jeugd terugdringen en zodoende het onveiligheidsgevoel in de wijk vergroten. Divers aanbod sport  Jongerenwerk   Zichtbaar aanwezig   OnderzoekGebiedsteam   Jongerenwerk   Sociaal domein Alkmaar Sport Sportregisseur  Doorlopend 2021   Q1: Aanbesteding outreachend jongerenwerk afgerond. start Q2.    
Jeugd
Gemeentelijk jeugdoverleg
Jeugdgroep in de wijk in kaart brengen, monitorenElke vier weken bij elkaar komen. Nieuwe signalen delen, actiematrix bijhoudenGebiedsteam en CJG coach en ambulant jongerenwerkDoorlopend. Overleg voor het hele jaar gepland    
Jeugd
Overlast bij flat de Zonkant aan de Melis Stokelaan, Nieuw Overdie
Doel: Overlast doen stoppen bewoners geen overlast meer ervaren.   Subdoelen verwerkt in matrix1ste overleg gehad. Gezamenlijk matrix opgestart.   Matrix opgestart en wordt bijgehoudenWoonwaard Handhaving Politie Ambulant jongerenwerk Bewoners JongerenAfzonderlijke matrix opgemaakt, waarin acties staan verwerkt
Ernstige overlast
Woonoverlast   Drugsoverlast   Verwarde personen
Vroegtijdig oppakken   Overlast afnemenOverlast situaties integraal besprekenGebiedsteam   Gebiedsteam+  DOORLOPEND    
Ondermijning
Hennepkwekerijen
Aantal hennepkwekerijen terugdringen.Sluiten woningenGebiedsteam   Afdeling OOV Woningbouw2021
Jaarwisseling
 

 

 
 
Veilig en gezellig oud op nieuwProject Overdie VerlichtBewoners Oud-Overdie
Bewoners en jeugd Nieuw-Overdie en Kooimeer
Woningcorpaties
Gebiedsteam
Q1: evaluatie jaarwisseling
2020/2021 gemaakt.
 Wat wil je bereiken?Uit te voren activiteit. Hoe gaan we dit doen?Wie gaat dit doen en met wie?Planning/Stand van zaken
EenzaamheidEenzaamheid terugdringen Gebiedsteam en Gebiedsteam+ Woningcorporaties en overige partnersDoorlopend
ArmoedebestrijdingVoorkomen van armoede Gebiedsteam+
Woningcorporaties
Vakspecialisten sociaal domein
Doorlopend
CommunicatieHet vergroten van het vertrouwen van de bewoners in de gemeenteAgenderen Gebiedsteam+Gebiedsteam Gebiedsteam+ BewonersDoorlopend
 Wat wil je bereiken?Uit te voren activiteit. Hoe gaan we dit doen?Wie gaat dit doen en met wie?Planning/Stand van zaken
Contacten ondernemers Geert Grote Plein/ Bedrijventerrein BoekelermeerSignalen oppakken OndernemersloketDoorlopend

Geen thema’s.