Gebiedsagenda Alkmaar Centrum

Een gebiedsagenda is een overzicht van alle onderwerpen/thema’s die voor dat gebied belangrijk zijn. Een gebiedsagenda wordt gemaakt door het gebiedsteam van dat gebied. Zij maakt deze agenda samen met bewoners, organisaties, ondernemers, instellingen, woningcorporaties en andere partijen.

 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/ Stand van zaken
Openbare ruimte
Inrichting buitenruimte
Schoon, heel en veilige omgevingAfstemmen met betrokken partijen en bewoners. Geïnformeerd zijn.Stadswerk 072
Gebiedsteam
Doorlopend
Verkeer en Parkeren
Verkeer
Veilige verkeerssituatiesAfstemmen met betrokken partijen en bewonersAfdeling verkeer en gebiedsteam2021 en doorlopend
Bezorgdiensten laden/lossenVeiligheid en overtredingen doen laten stoppenAfstemmen met betrokken partijen en bewonersAfdeling verkeer
Afdeling vergunningen
Ondernemers
Gebiedsteam
Q1: signalen opgepakt binnen gebiedsteam en integraal weggezet.
Parkeergarages/parkerenVeiligheidsgevoel bij bezoekers vergrotenSignaleren en integrale aanpak organiserenGebiedsteam
Parkeerservice
Doorlopend
Q1: inventarisatie vanuit gebiedsteam gemaakt.
Eerste afspraak met afdeling parkeren voor integrale aanpak gepland.
Varen
Varen in de grachten
Veiligheid op het water en minder overlastmeldingenGezamenlijke acties met politie en Handhaving. Vaarbesluit opstellen.
2 waterscooters aangeschaft
2021
Q1: Vaarbesluit gemaakt en gebieden aangewezen.
Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/ Stand van zaken
Sociale overlast
Dak- en thuislozen en drugsoverlast
Dak en thuisloze en drugsgebruikers zorgen voor een onveiligheidsgevoel onder de bezoekers en bewoners van het centrum. Doel is om deze te vergroten.Signaleren en eventuele overlast agenderen op verschillende overleggen.Gebiedsteam Afdeling sociaal en zorg veiligheidshuis2021 Doorlopend
 
Q1:
Meerdere overleggen tussen gebiedsteam en overige partners waarin signalen zijn besproken en integraal opgepakt.
 
Q1:
Aangesloten bij bestuurlijke brainstormsessie met als onderwerp dak- en thuislozen.
 
 
 
Overlast parkerenGoede balans tussen wonen en recreëren bevorderen. Met name in de zomermaanden.Bewoners hebben zich verzameld onder teamparkgeest. Vanuit gebiedsteam zijn meerdere gesprekken gevoerdGebiedsteam
Teamparkgeest (bewoners)
Stadswerk
Gemeente (beleid)
2021
Doorlopend
Q1:
Openstaande acties vanuit evaluatie 2020 opgepakt en uitgevoerd.
 
Afspraken gemaakt met teamparkgeest over komende kwartalen.
Ondermijning
Window dressing
Signaleren en agenderenSignalen bespreken en agenderen. Kennis vergaren.Gebiedsteam
Ondernemers
Bewoners
Aanvullende partners
2021 Q1 en Q2
 
Q1: Met gebiedsteam voorlichting gekregen waar op te letten en afspraken gemaakt waar de signalen van ondermijning heen kunnen voor integrale aanpak. Rol gebiedsteam hierin besproken.  
Ernstige woonoverlast
Woonsplitsingen
Overlast doen stoppenSignaleren, agenderen en versterkenGebiedsteam
Afdeling Bouw en Wonen
Afdeling Toerisme
2021
 
Q1: Meerdere signalen opgedaan en verzameld. In kaart brengen waar signalen het beste kunnen worden geagendeerd.
 Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/ Stand van zaken
EenzaamheidOpvangen signalen en terugdringen eenzaamheidGebiedsteam en overige partnersDoorlopend
Wat wil je bereiken? Uit te voeren activiteit. Hoe gaan we dit doen? Wie gaat dit doen en met wie? Planning/ Stand van zaken
Grote projecten
Ontwikkelingen in het centrum
Betrokken zijn bij bouwprojectenAfstemmenProjectleider gemeente Alkmaar
Ontwikkelaars
Bewoners
Gebiedsteam
2021
Q1: Bewoners rondom parken in contact gebracht met projectleiders om mee te participeren in ontwikkeling parken.
Leegstand winkelgebiedBetrokken zijn bij ontwikkelingen winkelgebied binnenstad centrumOndersteunen, adviseren en agenderenAlkmaar Bolwerk
Alkmaar Marketing
Projectleider gemeente
Ondernemersloket
gebiedsteam
2021

Geen thema’s