Gebiedsagenda Alkmaar Centrum

Het gebiedsteam van Alkmaar Centrum heeft verschillende thema’s vastgesteld die extra aandacht krijgen.
Heeft u suggesties of vragen, neem contact op met het gebiedsteam van Alkmaar Centrum.

 • Schoon en heel

  Onderhoud in 2021

  • Kennemer- en Geestersingel
  • Molenbuurt
  • Noordwest Ziekenhuis civieltechnische begeleiding
  • Ringersplein Overstad
  • Ringerskwartier Overstad
  • Herinrichting Spoorbuurt
  • Bolwerk inrichting buitenruimte – Gemeente en Stadswerk072

  In Alkmaar Centrum is er veel verkeer. Winkeliers en bewoners hebben verschillende wensen in het verkeer.

  Parkeergarages

  Het gebiedsteam doet onderzoek naar het veiligheidsgevoel in parkeergarages.

 • Veilig

  Overlast die het veiligheidsgevoel aantast. Hierop is zicht vanuit het gebiedsteam en worden waar mogelijk bestuurlijke maatregelen ingezet zoals een alcoholverbod of verblijfsontzegging. Het Gebiedsteam is in contact met maatschappelijke organisaties voor een structurele integrale aanpak om de sociale overlast te verminderen.

  Horeca

  Met politie, handhaving en de horecaondernemers werken we samen om overlast te verminderen in horecagebieden. Wekelijks wordt dit afgestemd.

  Evenementen

  Het gebiedsteam is op de hoogte van de evenementen in het centrum. Hier vindt u informatie m.b.t. evenementen, waaronder de evenementenkalender.

  Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen.

  Bijvoorbeeld: een pand aankleden als winkel, maar het eigenlijk voor iets anders gebruiken.

  Valt u iets op, dan kunt u een melding maken via 0900-8844 of meld misdaad anoniem.

  Ernstige woonoverlast komt vooral voor in de buurten waar veel mensen wonen. Mensen gebruiken woningen op verschillende manieren: als woning, studentenwoning of Airbnb. Deze verschillende vormen van gebruik kunnen voor ernstige overlast zorgen.

 • Sociaal

  Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

  Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

  Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

  Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

  Hier vindt u informatie over Alkmaar Actief.

 • Ondernemend

  Grote projecten in 2021
  • Herinrichting van De Laat
  • Compacter Centrum
  • Nieuwbouw Bronzen Paard
  • Ontwikkelingen Centraal Station
  • Ringerskwartier Overstad
  • Alkmaars Kanaal

  Leegstand winkelgebied

  Het initiatief is opgepakt om contact op te nemen met partijen die zich bezig houden met ontwikkelingen in het winkelgebied.