Gebiedsagenda Alkmaar Oost

Het gebiedsteam van Alkmaar Oost heeft verschillende thema’s vastgesteld die extra aandacht krijgen.
Heeft u suggesties of vragen, neem contact op met het gebiedsteam van Alkmaar Oost.

 • Schoon en heel

  Onderhoud in 2021
  De Schermer
  • In overleg met de inwoners van de verschillende dorpen nieuwe aanbiedlocaties voor de afvalcontainers aangewezen
  • Er wordt onderhoud gepleegd aan de wegen op de verschillende dijken
  • Dorpshart Stompetoren in uitvoering
  • Hondenlosloopgebieden worden bekend gemaakt

  Graft-De Rijp

  Oudorp

  Belangrijke onderwerpen in 2021
  De Schermer
  • Parkeren grote voertuigen Stompetoren – binnenkort meer informatie
  • Hoge snelheid in de dorpen, dit wordt geïnventariseerd
  • Opnieuw inrichten van N243

  Graft-De Rijp
  • Hoge snelheid in de dorpen, dit wordt geïnventariseerd

  Oudorp
  • Parkeren Schermereiland – nu goede buurregeling, onderzoek naar vergunninghoudersparkeren loopt
 • Veilig

  Jongerenwerk en het gebiedsteam zijn zichtbaar aanwezig en zijn in gesprek met betrokkenen om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

  Vergroten van meldingsbereidheid in Graft-De Rijp en Schermer via verschillende communicatiekanalen.

  Verbeteren van het gevoel van veiligheid onder bewoners d.m.v. participatie en het verbeteren van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het gebiedsteam.

 • Sociaal

  Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

  Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

  Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

  Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

  Hier vindt u informatie over Alkmaar Actief.

 • Ondernemend

  Grote projecten in 2021

  De Schermer

  • Dorpshart Stompetoren: samen met Bouwbedrijf Nat, Quartet Projecten, Dreef Beheer en projectmanager van gemeente Alkmaar
  • Westeinde Schermerhorn: samen met Particulier en projectmanager van gemeente Alkmaar (pilot participatietraject)
  • Kompas Schermerhorn: samen met Vastesteen en projectmanager van gemeente Alkmaar
  • Wittenburg Stompetoren: samen met Van Hollant en projectmanager van gemeente Alkmaar
  • Oostmijzerdijk Schermerhorn: samen met Particulier en projectmanager van gemeente Alkmaar
  • Inventarisatie gemeentelijk vastgoed: samen met ‘t Honk Stompetoren, De Ruiterstok Schermerhorn, ‘t Wavertje Grootschermer, De Woeste Hoeve Oterleek Met: Subsidie, Vastgoed

  Graft-De Rijp

  • Plan Jozefschool De Rijp: samen met Coöperatie Dorpsherstel De Rijp
  • De Pauw De Rijp: samen met De Realisatie BV Gemeente en projectmanager van gemeente Alkmaar
  • Plan Baanbreker en Mieuwijdt Graft: samen met Woonwaard en projectmanager van gemeente Alkmaar
  • Dwarsweg 2 Graft: samen met Particulier en projectmanager van gemeente Alkmaar
  • Sloep 7 Graft: samen met Smits Bouwbedrijf en projectmanager van gemeente Alkmaar

  Oudorp

  Station Alkmaar Noord

  In 2021 gaat ProRail het station verbouwen. De verbouwing zal in juli 2021 afgerond zijn. 20 juli is de opening.