Gebiedsagenda Alkmaar West

Het gebiedsteam van Alkmaar West heeft verschillende thema’s vastgesteld die extra aandacht krijgen.
Heeft u suggesties of vragen, neem contact op met het gebiedsteam van Alkmaar West.

 • Schoon en heel

  Onderhoud in 2021

  Aardgas (Huiswaard 1)

  Huiswaard 1 is de eerste buurt in Alkmaar die stopt met het gebruik van aardgas. Stadswerk072 start in 2021 een project om Huiswaard 1 aardgasvrij te maken, de voorbereidingen zijn gestart. Start Muiderwaard medio 2022.

  Het gebiedsteam heeft aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Parkeerproblemen door verbouwing bij het NW Ziekenhuis.
  • Verkeersveiligheid rondom scholen


  Er zijn op dit moment geen concrete acties. Mocht u suggesties hebben, neem contact op met het gebiedsteam.

  Huiswaard en Vroonermeer

  Huiswaard heeft een huiskamer in de Rekere, waar StraatGeluid activiteiten organiseert. De jongeren kunnen in deze huiskamer ook afspreken om elkaar te ontmoeten.

  Het jongerenwerk op straat wordt verzorgd door Link-Projecten.

  Sport en ontspanning (Huiswaard)

  In wijkcentrum Wijkwaard en bewonersonderneming De Rekere zijn mogelijkheden voor sport en ontspanning.

  Alkmaar Sport is aangehaakt bij het gebiedsteam. Er worden meerdere activiteiten vanuit Alkmaar Sport georganiseerd. Hier vindt u meer informatie.

  Wij streven ernaar om met de wijk en voor de wijk samen een leefbare wijk te realiseren.

 • Veilig

  Dak- en thuislozen

  Het gebiedsteam werkt samen met GGZ, politie, handhaving en Brijder om de overlast van dak- en thuislozen te verminderen.

  Op termijn verhuist de nachtopvang naar de Helderseweg.

  Drugsoverlast

  Het gebiedsteam brengt drugsoverlast in kaart. Samen met netwerkpartners bekijken we met welke aanpak we de overlast kunnen verminderen.

  Alcoholverbod

  Rondom winkelcentrum Hoefplan is een alcoholverbod van kracht.

  Huisvesting statushouder

  Aan de Picassolaan komt een tijdelijk regionaal wooncentrum voor statushouder. Op deze pagina vind je een lijst met veel gestelde vragen.

 • Sociaal

  Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

  Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

  Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

  Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

  Hier vindt u informatie over Alkmaar Actief

  Het project ‘Start me up!’ De Hoef (SMU) geeft jongeren een kans om een stap te zetten richting zelfstandigheid. Dit project is een idee van woningcorporatie Woonwaard en een aantal zorgpartijen, zoals Triversum en Parlan. Jongeren gaan zelfstandig wonen, maar met begeleiding van de betrokken zorgpartij.

 • Ondernemend

  Bouwprojecten De Hoef
  Appartementen op de plek van garage Volgers – De Goyer
  • 84 appartementen voor bewoners en huisartsen
  • Uitvoerder: Vink Bouw
  • Wanneer: gereed in 2022
  Het Ahrend gebouw
  • 145 appartementen, waarvan 50 sociale koopwoningen
  • Uitvoerder: van Wijnen
  • Wanneer: onbekend
  Het Rookergebouw
  • 10 woningen en 6 appartementen
  • Uitvoerder: Bot Bouw
  • Wanneer: gereed eind 2021
  Scholen in de Judith Leysterstraat
  • 4 scholen in één gebouw: Nicolaas Beets, Driemaster, Burgemeester de Wilde en Kiddies
  • Wanneer: planning gereed in 2022
  • Het is nog niet bekend wat er gebeurt met het gebouw waar de Driemaster eerst zat.
  Viaanse molen
  • Omvormen PEN dorp naar wonen en kantorendeel Viaanse Molen
  • Wonen en werken is het motto
  Treinstation Alkmaar CS
  • Sommige sporen worden niet gebruikt. NS wil deze sporen weghalen.
  • Het is nog onduidelijk wat er op de plek van de sporen komt.
  • Brainstormsessies  met bewoners vinden plaats in september.
  Buurthuis West

  Het gebouw waar Buurthuis West eerst zat, staat nu leeg. Er is nog geen nieuw plan voor dit gebouw.

  Belastingkantoor

  Het gebouw waar het belastingkantoor eerst gehuisvest was, staat nu leeg. Er is nog geen nieuw plan voor dit gebouw.

  Bouwprojecten Vroonermeer/Vroonermeer Noord
  • Deze buurt in Vroonermeer is nog volop in ontwikkeling.
  • Er komt een kinderopvang in Vroonermeer Noord: Kinderopvang (SKOA).
  • Er komen twee nieuwe basisscholen in Vroonermeer Noord: Lispeltuut (SAKS), Vroonermeerschool (Ronduit).
  • Er is nog geen plan voor het vorige gebouw van basisschool Lispeltuut.
  Driehoek Vroonermeer

  Er komen woonwagens in de Driehoek.

  Bouwprojecten Huiswaard/Station Alkmaar Noord

  In 2021 gaat ProRail het station verbouwen. De verbouwing zal in juli 2021 afgerond zijn. 20 juli is de opening.