Gebiedsagenda Alkmaar Zuid

Het gebiedsteam van Alkmaar Zuid heeft verschillende thema’s vastgesteld die extra aandacht krijgen.
Heeft u suggesties of vragen, neem contact op met het gebiedsteam van Alkmaar Zuid.

 • Schoon en heel

  Vernieuwing en nieuwbouw Kooimeer

  In Kooimeer bouwt de gemeente een appartementencomplex op het terrein waar eerst Dintra stond. Er komt ook nieuwbouw aan de Sonnavillestraat en op de plek van het verzorgingshuis in Kooimeer. De sloop begint in 2021.

  Vernieuwing openbare ruimte Overdie

  In Oud Overdie heeft de openbare ruimte een nieuwe inrichting nodig. Via Coornhertkade/Spieghelstraat/Hooftstraat hebben bewoners toegang tot Oud Overdie. De Hooftstraat is al opnieuw ingericht en is nu duurzaam en veilig. Voor de leefbaarheid van Overdie is het belangrijk om de rest van de wijk ook te vernieuwen. In 2021 krijgen de Spieghelstraat en de Coornhertkade een nieuwe inrichting. De Trompstraat en de Marnixstraat krijgen ook een nieuwe inrichting.

  Meer informatie vindt u op de pagina projecten van Stadswerk072

  Monitoren van prettig leefklimaat in de wijk. Wij hebben speciaal oog voor:
  Parkeren, Rondzwervend afval en bedelen bij winkelcentra.

  Oud Overdie

  In Oud Overdie lopen veel grote projecten om de buurt te vernieuwen. Door deze projecten is er minder parkeerplek. Ook de bezoekers van het centrum parkeren de auto in Oud Overdie. Dit zorgt voor overlast. Bewoners hebben gevraagd om een parkeerregel te testen: vergunninghoudersparkeren. Deze proef is in januari 2021 gestart.

  Wij streven ernaar om met de wijk en voor de wijk samen een leefbare wijk te realiseren. In Nieuw Overdie is een wijkraad actief. Meer informatie over de wijkraad Nieuw Overdie vindt u hier.

 • Veilig

  Gebiedsteam

  Samenwerking met betrokken organisaties om jeugdproblematiek te monitoren.

  Greenkids

  Het project ‘Greenkids’ is gestart in Nieuw Overdie. Het doel van het project is om de jeugd te betrekken bij de leefbaarheid in de wijk.

  Sport- en spelactiviteiten

  De sportregisseur van de wijk organiseert samen met betrokken organisaties diverse sportactiviteiten voor jong en oud. Meer informatie vindt u hier.

  Gebiedsteam

  Er is een integrale samenwerking om ernstige woonoverlast te monitoren en daar waar nodig dit in goede banen te leiden.

  Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen.

  Valt u iets op, dan kunt u een melding maken via 0900-8844 of meld misdaad anoniem.

  Gebiedsteam

  Vanuit het gebiedsteam zoeken we de samenwerking met de verschillende buurten om van de jaarwisseling een feest te maken. En ondersteunen wij de initiatieven van de wijk.

  Overdie verlicht

  Voor de jaarwisseling 2020-2021 is het project ‘Overdie Verlicht’ vanuit de wijk georganiseerd. Het doel van dit project was de leefbaarheid en de sociale verbinding rondom de jaarwisseling te bevorderen. Met het uitdelen van de lichtsnoeren was de vraag aan bewoners hun voortuin of balkon te verlichten. Op deze manier is Overdie positief in het licht gezet.

 • Sociaal

  Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

  Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

  Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

  Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

  Hier vindt u informatie over Alkmaar Actief.