Gebiedsagenda Alkmaar Zuid

Het gebiedsteam van Alkmaar Zuid heeft verschillende thema’s vastgesteld die extra aandacht krijgen.
Heeft u suggesties of vragen, neem contact op met het gebiedsteam van Alkmaar Zuid.

 • Schoon en heel

  Vernieuwing openbare ruimte Overdie -Coornhert- en Kortenaerkade en Spieghelstraat

  In Oud Overdie heeft de openbare ruimte een nieuwe inrichting nodig. Via Coornhertkade/Spieghelstraat/Hooftstraat hebben b

  De riolering is aan vervanging toe. Hiervoor moet een aantal bomen worden gekapt, moeten kabels en leidingen worden verlegd en het straatwerk wordt opgebroken. Als de nieuwe riolering erin ligt, wordt nieuw straatwerk gelegd. De straten worden breder gemaakt, er worden verkeersplateaus aangebracht en er komt meer ruimte voor parkeren. Ook wordt er nieuw groen aangeplant.

  Verwachte einddatum: december 2021
  Aannemer: KWS 
  Projectleider: Jaco Vijn
  Meer informatie vindt u op Project Coornhert- en Kortenaerkade en Spieghelstraat | Stadswerk072

  Vernieuwing Openbare Ruimte Nieuw Overdie Oost – Reinaertlaan e.o.

  De wijk Nieuw Overdie in het zuidoosten van Alkmaar is aangelegd in de jaren zestig. De meeste voorzieningen, zoals de wegen en de riolering, stammen uit die tijd en zijn aan vervanging toe. Het opbreken van de straten biedt gelijk kansen om de straten en het groen opnieuw in te richten. Dit doen we zo duurzaam en klimaatbestendig mogelijk.

  Verwachte startdatum: 2022
  Verwachte einddatum: 2025
  Projectleider: Sytze van Wagtendonk
  Meer informatie vindt u op Project Nieuw Overdie – Reinaertlaan e.o. | Stadswerk072

  Vernieuwing Openbare Ruimte omgeving ziekenhuis

  Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar is in ontwikkeling. De komende 17 jaar vindt de vernieuwbouw van het ziekenhuis plaats. Het ziekenhuis blijft tijdens de bouwwerkzaamheden gewoon open. De omgeving rondom het ziekenhuis wordt ook aangepakt.

  Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op deze websites:

  Vernieuwing Openbare Ruimte Alkmaar Zuid – Costerstraat – Van Everdingenstraat

  De Costerstraat en Van Everdingenstraat zijn twee straten in Alkmaar Zuid. De straten zijn gelegen in het Emmakwartier. In het Emmakwartier is in de jaren 2018-2019 de riolering aangepakt en ook de straten en het groen zijn toen vernieuwd. De Costerstraat en Everdingenstraat zijn toen niet meegenomen, vanwege woningbouwontwikkelingen. Nu deze ontwikkelingen zijn afgerond, worden deze twee straten alsnog opgepakt.

  Meer informatie hierover kunt u binnenkort vinden op Projecten | Stadswerk072.

  Monitoren van prettig leefklimaat in de wijk. Wij hebben speciaal oog voor:
  Parkeren, Rondzwervend afval en bedelen bij winkelcentra.

  Oud Overdie

  In Oud Overdie hebben de afgelopen jaren veel werkzaamheden plaatsgevonden. Door deze projecten was er minder parkeerplek. Ook de bezoekers van het centrum parkeren de auto in Oud Overdie. Dit zorgt voor overlast. Bewoners (van het gebied tussen Spieghelstraat/Baanpad en Cornelis Evertsenstraat) hebben daarom gevraagd om een parkeerregel te testen: vergunninghoudersparkeren. Deze proef is in januari 2021 gestart.

  De proef is een succes gebleken en daarom zal vergunninghoudersparkeren definitief op 1 februari 2022 worden ingevoerd in een deel van Oud Overdie. Bewoners ontvangen binnenkort een brief van P1, de nieuwe dienstverlener voor parkeren, met meer informatie.

  Meer informatie vindt u ook op:


  Nieuw Overdie
  • Hinderlijk parkeren

  Rondom de hoogbouw wordt soms hinderlijk geparkeerd. Soms vanwege het gebrek aan een parkeerplek voor de deur en soms doet men dat niet eens bewust. In 2022 wordt het parkeerbeleid in deze wijk aangepakt, om onduidelijkheden weg te nemen. Bewoners en de afdeling Handhaving hebben hiervoor suggesties aangedragen. Deze worden meegenomen in het nieuwe parkeerbeleid.

  • Parkeeroverlast Stalpaertstraat

  Op de Stalpaertstraat wordt door sommige bewoners soms verkeerd geparkeerd, bijvoorbeeld op de stoep. Dat levert hinderlijke en soms gevaarlijke situaties op. De afdeling Handhaving van de gemeente Alkmaar is daarom gevraagd om deze locatie tijdens de diensten wat vaker te bezoeken. Ziet u zelf een auto verkeerd geparkeerd? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving via het telefoonnummer 14072. Ook kunt u een melding maken op www.alkmaar.nl.

  Alkmaar Zuid

  In Alkmaar Zuid parkeren ook bezoekers van het ziekenhuis, bezoekers van het centrum en bezoekers van het AFAS-stadion. Dit zorgt voor parkeerdruk. In een deel van de wijk is daarom betaald parkeren of vergunningshoudersparkeren ingevoerd.

  Meer informatie over parkeren kunt u vinden op de pagina veel gestelde parkeervragen.

  Gebiedsteam

  Het gebiedsteam heeft aandacht voor:

  • Parkeerproblemen
  • Veiligheid rondom scholen
  • Parkeerproblemen door de verbouwing bij het NW Ziekenhuis.

  Heeft u vragen of suggesties? Neem contact op met het gebiedsteam

  Wij streven ernaar om met de wijk en voor de wijk samen een leefbare wijk te realiseren. De gemeente werkt daarom samen met inwoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, politie en anderen aan een veilige en fijne buurt. Een buurt waar mensen prettig wonen en goed kunnen ondernemen. Dat noemen we ‘gebiedsgericht werken’. Gemeente Alkmaar heeft 5 gebiedsregisseurs. Zij zijn de ogen en oren van uw wijk of dorp. Zij zoeken de samenwerking met u op, kijken wat uw buurt nodig heeft en verkennen samen met u de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren. Ook uw wijk heeft een gebiedsregisseur. U kunt met haar in contact komen via het telefoonnummer 14072 of vul het contactformulier.

  Uw idee voor de wijk

  Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, een buurtvolleybaltoernooi, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

  Een groen idee voor de openbare buitenruimte of voor een schoolplein

  Heeft u een groen idee voor de openbare buitenruimte of voor een schoolplein, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

  Wijk- en buurtcentra

  In gebied Zuid zijn verschillende buurt- en wijkcentra. Zij organiseren ook activiteiten voor, door en met de wijk. Voor een volledig overzicht van wijk- en buurtcentra kijkt u op deze pagina onder het kopje Sociaal – Wijk- en buurtcentra.

  Wijkraad Nieuw Overdie

  In Nieuw Overdie is een wijkraad actief. Bekijk meer informatie over de wijkraad Nieuw Overdie.

  Hof van Overdie

  Het Hof van Overdie is een maatschappelijk woonproject aan het Boendalehof in Overdie. Meer informatie en een overzicht van activiteiten vindt u op de website van Hof van Overdie.

  Wijkvereniging Emmakwartier

  De Wijkvereniging houdt zich bezig met alles wat het wonen in het Emmakwartier beïnvloedt. Zaken als verkeer, veiligheid, parkeren, bouwen, groen maar ook evenementen. Woont u in het Emmakwartier, kijk dan voor meer informatie op de website van het Emmakwartier.

  VROUWenKRACHT

  VROUWenKRACHT is een initiatief van vrouwen die er voor elkaar willen zijn. VROUWenKRACHT wil een brug slaan tussen thuis zitten en actief deelnemen aan de samenleving. De mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van vrouwen staan centraal. Meer informatie vindt u op de website van VROUWenKRACHT Alkmaar.

 • Veilig

  Gebiedsteam

  Samenwerking met betrokken organisaties om jeugdproblematiek te monitoren.

  Greenkids

  Het project ‘Greenkids’ is gestart in Nieuw Overdie. Het doel van het project is om de jeugd te betrekken bij de leefbaarheid in de wijk.

  Sport- en spelactiviteiten

  De sportregisseur van de wijk organiseert samen met betrokken organisaties diverse sportactiviteiten voor jong en oud. Meer informatie vindt u hier.

  Online criminaliteit neemt elk jaar toe en cybercriminelen worden steeds creatiever. We werken samen met politie, landelijke en regionale organisaties om Alkmaar cyberveiliger te maken.

  Vragen? Advies nodig? Melding doen van online criminaliteit?

  Neem contact op met de Fraudehelpdesk
  Slachtoffer geworden? Doe aangifte op politie.nl

  Gebiedsteam

  Er is een integrale samenwerking om ernstige woonoverlast te monitoren en daar waar nodig dit in goede banen te leiden.

  Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen.

  Valt u iets op, dan kunt u een melding maken via 0900-8844 of meld misdaad anoniem.

  Gebiedsteam

  Het gebiedsteam zoekt de samenwerking met de verschillende buurten om van de jaarwisseling een feest te maken. Ook ondersteunt het gebiedsteam de initiatieven van de wijk. Heeft u een vraag of idee, neem dan contact met ons. Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht over Oud en Nieuw in Alkmaar.

  Wijkmoeders actief in Overdie en Kooimeer

  Met de jaarwisseling van 2020-2021 zijn zij gestart, de wijkmoeders. Moeders uit de wijk die vrijwillig door de straten van Kooimeer en Overdie lopen, informatie delen en het gesprek met de jeugd uit de wijk aangaan. Ook tijdens de kerstvakantie van 2021 en tijdens de jaarwisseling van 2021-2022 waren de wijkmoeders weer actief. Mede dankzij hen was het prettig om in de wijk te zijn. Wilt u meer informatie of wilt u zich bij de wijkmoeders aansluiten? Neem dan contact op met het Gebiedsteam. Zij brengen u met de wijkmoeders in contact.

 • Sociaal

  Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

  Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

  Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

  Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

  Sport

  Een sportactiviteit vinden die bij u past? Bekijk de website van Alkmaar Actief, inclusief een breed aanbod aan sportactiviteiten. En ook op de pagina van Alkmaar Prachtstad vindt u meer informatie over sporten in Alkmaar.

  JOGG, een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving

  Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. Daarom maken we alle plekken waar veel kinderen komen gezonder. Zodat ze thuis, op school, of op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld. Want kinderen die van jongs af aan leren dat gezond leven leuk en makkelijk kan zijn, hebben hier hun hele leven lang baat bij. Meer weten over JOGG in Alkmaar, kijk eens op de website van JOGG.

  Geestelijke gezondheidszorg, psychische klachten

  Vier op de tien mensen krijgt ooit met psychische klachten te maken. Zo hebben jaarlijks bijna 800.000 Nederlanders last van een depressie. En acht procent van de volwassenen heeft wel eens last van psychotische belevingen. Ervaart u klachten, u bent dus niet de enige, ook al kan dat soms zo voelen. Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts, zij kunnen u verwijzen naar hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

  Meer informatie over hulp bij psychische problemen vindt u op de website van Rijksoverheid.

  Verslaving

  Verslaving betekent dat u niet meer zonder een bepaald genotsmiddel kunt. U weet dat het slecht is, maar toch gaat u door met gebruiken. Het ‘willen’ drinken, verandert in ‘moeten’ drinken. Verslaving is een hersenziekte, waarbij de één gevoeliger is voor genotsmiddelen dan de ander. Naast de verslaving aan middelen, zoals alcohol, drugs of medicijnen, zijn er ook gedragsverslavingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gokverslaving, pokerverslaving of een internetverslaving.

  Wilt u hulp? Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts, zij kunnen u verwijzen naar hulpverleners op het gebied van verslavingszorg.

  ‘Vraag Praat Luister’, een campagne voor zelfmoordpreventie

  De publiekscampagne maakt inwoners, professionals en maatschappelijke organisaties bewust van hun mogelijke rol om zelfmoord te voorkomen en een leven te redden. De website www.vraagpraatluister.nl geeft informatie en bruikbare handvatten om signalen te herkennen. Daarnaast is het mogelijk u om aan te melden voor de korte training van 113 Zelfmoordpreventie die 1 uur duurt.

  Denkt u aan zelfmoord of heeft u nu hulp nodig? Chat anoniem met 113 Zelfmoordpreventie of bel 113 of gratis 0800-0113. Of download de VraagmaarApp.

  Wijk- en buurtcentra vindt u overal in Alkmaar. Het zijn openbare plekken waar van alles en nog wat wordt georganiseerd en gedaan. Wijk- en buurtcentra zijn bedoeld voor inwoners uit Alkmaar. Iedereen is welkom.

  Het aanbod van wijk- en buurtcentra is uiteenlopend. U kunt er terecht wanneer u een vraag heeft, hulp nodig heeft, anderen wilt ontmoeten of een activiteit wilt doen. Het bezoeken van een wijk- of buurtcentra kost niks. Soms wordt er wel een kleine bijdrage gevraagd als u mee wilt doen aan een activiteit.

  Oud Overdie

  Buurthuis Oud Overdie is gevestigd aan de Coornhertkade 106 in Alkmaar. Zij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Meer informatie en een overzicht van activiteiten vindt u op Buurthuis Oud Overdie – De gezelligste plek om elkaar te ontmoeten.

  Nieuw Overdie

  Nieuw Overdie heeft een wijkcentrum én een buurthuis.

  Het wijkcentrum Thuis In Overdie is gevestigd aan de Van Maerlantstraat 8-10 in Alkmaar. Zij zijn alle dagen van de week geopend van 8.30 uur tot 00.00 uur. Meer informatie en een overzicht van activiteiten vindt u op www.thuisinoverdie.nl.

  Het buurthuis Overdie Ontmoet is gevestigd aan de Arcadialaan 250 in Alkmaar. Zij zijn op werkdagen open en een overzicht van activiteiten vindt u op de website van Overdie Ontmoet.

  Alkmaar Zuid

  Ontmoetingscentrum Zuid-West is gevestigd aan de Eikelenbergstraat 57 in Alkmaar. Meer informatie over openingstijden, activiteiten en verhuur zalen vindt u op website van OC Zuid-West.

  De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat er een plek is voor iedereen. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele voorkeur. Daarom is op 13 september 2021 de campagne ‘Discriminatie en racisme doet iets met mensen. Doe er iets aan‘ van start gegaan. Een belangrijk deel van deze campagne wordt ingevuld met ontmoetingen. We nodigen u graag uit voor een dialooggesprek. Doet u ook mee? Opgeven kan via de website Bibliotheek Kennemerwaard. Meer informatie over Alkmaar ontmoet vindt u op de website van Artikel 1 Noord-Holland.

 • Ondernemend

  Warmtenet, meer informatie kunt u vinden op warmtevisie-alkmaar.nl

  Nieuwbouw Woonwaard Koel310
  Op de voormalige locatie van Koel310 bouwt wooncorporatie Woonwaard een appartementencomplex van hout, met 129 huurappartementen.
  – Uitvoerder: De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V.
  – Wanneer gereed: augustus 2022
  Meer informatie: Uniek wooncomplex Koelmalaan

  Nieuwbouw Moskee Bilal
  Op het terrein aan de Montalbaen wordt een Islamitisch centrum gerealiseerd
  – Uitvoerder: Bouwbedrijf K_Dekker
  – Start bouw: maandag 27 september 2021
  Meer informatie: Start nieuwbouw Moskee Bilal – Moskee Bilal

  De Alkmaarse school

  Op de plek van de voormalige Matthiasschool aan de Coornhertkade worden 12 eengezinswoningen gebouwd. Het project heet De Alkmaarse school, een knipoog naar de bouwstijl ’de Amsterdamse school’ en het voormalige Alkmaarse schoolgebouw dat vervangen wordt.
  – Ontwikkelaar: Thunnissen uit Heemstede
  – Start verkoop: dinsdag 18 januari 2022
  Meer informatie: Home (nieuwbouw-dealkmaarseschool.nl)

  Bloemwijk
  Sloop en nieuwbouw in Bloemwijk door wooncorporatie Van Alckmaer
  – Uitvoerder: Jorritsma bouw
  – Start sloop fase 1: 6 december 2021
  – Meer informatie: Bloemwijk – Samen naar een vernieuwde Bloemwijk

  Nieuwbouw Dintra (Kooimeerlaan 17)
  Waar meubelzaak Dintra gevestigd was, worden 58 koopwoningen (appartementen) gerealiseerd. De appartementen zijn geschikt voor zowel starters, gezinnen, als senioren. Uniek is dat het voormalig gebouw van Dintra voor een deel hergebruikt zal worden. Daarbij worden de appartementen verwarmd via aardwarmte.
  – Uitvoerder: Scholtens Groep
  – Start bouw: 2021
  – Meer informatie: Home | Zuidzicht Alkmaar

  Flexwonen
  Realisatie van een appartementencomplex, 78 huurappartementen en 45 koopappartementen
  – Uitvoerder: Bot Bouw i.s.m. Hestia Wonen
  – Start verkoop: begin 2022
  – Meer informatie: De Kooimeer Alkmaar | Bot Bouw / Wonen in De Kooimeer

  Sint-Josephkerk

  De monumentale Sint Joseph kerk aan de Nassaulaan wordt getransformeerd in 9 appartementen.
  Opdrachtgever: Vink Bouw
  Uitvoerder: BV Intersell
  Meer informatie: Joseph Alkmaar – Monumentaal wonen in het centrum van Alkmaar

  Overdie Ondernemers
  KVO industrieterrein Overdie en Boekelermeer. Meer informatie kunt u vinden op Boekelermeer | Het beste bedrijventerrein van Nederland