Gebiedsagenda Noord

Het gebiedsteam van Alkmaar Noord heeft verschillende thema’s vastgesteld die extra aandacht krijgen.
Heeft u suggesties of vragen, neem contact op met het gebiedsteam van Alkmaar Noord.

 • Schoon en heel

  Boeierstraat – Vergroenen en biodiversiteit

  Tegels eruit, groen erin. De straat klimaatbestendig maken door minder tegels en meer groen. Lees meer over vergroening van de Boeierstraat bij Stadswerk072.

  Geluidsscherm (De Mare en Daalmeer/Koedijk)

  Hier leest u meer over het energieleverend geluidsscherm.

  Faktorij en omgeving (de Mare)

  Woonwaard onderzoekt in 2021 de leefbaarheid in de Faktorij en omgeving. Na dit onderzoek bespreekt het gebiedsteam wat er moet veranderen.

  Vergroening en Biodiversiteit Wielingenweg, pleintje voor de nummers 242-300

  Planvorming vierde kwartaal 2021 – uitvoering vierde kwartaal 2021 / eerste kwartaal 2022.

  Het gebiedsteam heeft aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Parkeerproblemen
  • Veiligheid rondom scholen

  Stadswerk072 bereidt dit plan voor. In 2022 werkt Stadswerk072 het plan verder uit met de bewoners.

  Handhavers krijgen meldingen over illegaal grondgebruik. Bewoners dumpen bijvoorbeeld afval op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn of hebben een stuk grond toegeëigend. Het gebiedsteam werkt samen met betrokken organisaties om dit tegen te gaan.

 • Veilig

  Het jongerenwerk op straat wordt uitgevoerd door LINK-Projecten. Zij zullen de komende jaren het jongerenwerk op straat gaan doen in heel Alkmaar en dus ook in Alkmaar Noord.

  De jongerenwerkers van LINK-Projecten zijn al actief in gebied Noord. Zij haken aan bij de jeugdoverleggen. De jongerenwerkers  gaan samen met jongeren kijken naar wat er speelt in de wijk, zodat het gebiedsteam samen met de jongerenwerkers en de jongeren problemen kan aanpakken.

  Dak- en thuislozen

  Het gebiedsteam werkt samen met GGZ, politie, handhaving en Brijder om de overlast van dak- en thuislozen te verminderen.

  Drugsoverlast

  Het gebiedsteam brengt drugsoverlast in kaart. Samen met netwerkpartners bekijken we met welke aanpak we de overlast kunnen verminderen.

 • Sociaal

  Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

  Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

  Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

  Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

  Sport

  Een sportactiviteit vinden die bij u past? Bekijk de website van Alkmaar Actief, inclusief een breed aanbod aan sportactiviteiten. En ook op de pagina van Alkmaar Prachtstad vindt u meer informatie over sporten in Alkmaar.

  JOGG, een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving

  Een gezonde jeugd begint bij een gezonde omgeving. Daarom maken we alle plekken waar veel kinderen komen gezonder. Zodat ze thuis, op school, of op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld. Want kinderen die van jongs af aan leren dat gezond leven leuk en makkelijk kan zijn, hebben hier hun hele leven lang baat bij. Meer weten over JOGG in Alkmaar, kijk eens op de website van JOGG.

  Geestelijke gezondheidszorg, psychische klachten

  Vier op de tien mensen krijgt ooit met psychische klachten te maken. Zo hebben jaarlijks bijna 800.000 Nederlanders last van een depressie. En acht procent van de volwassenen heeft wel eens last van psychotische belevingen. Ervaart u klachten, u bent dus niet de enige, ook al kan dat soms zo voelen. Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts, zij kunnen u verwijzen naar hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

  Meer informatie over hulp bij psychische problemen vindt u op de website van Rijksoverheid.

  Verslaving

  Verslaving betekent dat u niet meer zonder een bepaald genotsmiddel kunt. U weet dat het slecht is, maar toch gaat u door met gebruiken. Het ‘willen’ drinken, verandert in ‘moeten’ drinken. Verslaving is een hersenziekte, waarbij de één gevoeliger is voor genotsmiddelen dan de ander. Naast de verslaving aan middelen, zoals alcohol, drugs of medicijnen, zijn er ook gedragsverslavingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gokverslaving, pokerverslaving of een internetverslaving.

  Wilt u hulp? Neem contact op met uw huisarts of bedrijfsarts, zij kunnen u verwijzen naar hulpverleners op het gebied van verslavingszorg.

  ‘Vraag Praat Luister’, een campagne voor zelfmoordpreventie

  De publiekscampagne maakt inwoners, professionals en maatschappelijke organisaties bewust van hun mogelijke rol om zelfmoord te voorkomen en een leven te redden. De website www.vraagpraatluister.nl geeft informatie en bruikbare handvatten om signalen te herkennen. Daarnaast is het mogelijk u om aan te melden voor de korte training van 113 Zelfmoordpreventie die 1 uur duurt.

  Denkt u aan zelfmoord of heeft u nu hulp nodig? Chat anoniem met 113 Zelfmoordpreventie of bel 113 of gratis 0800-0113. Of download de VraagmaarApp.

 • Ondernemend

  Schoolstraat/ Burgemeester W. Kooimanstraat (Koedijk)

  Woonwaard gaat woningen in de Schoolstraat slopen en (nieuwe) woningen (ver)bouwen.

  Sperwerstraat (Daalmeer/Koedijk)

  Woonwaard bouwt 78 woningen, 64 appartementen en 14 eengezinswoningen op het terrein waar Argus stond. De gemeente heeft een projectleider aangewezen voor dit bouwproject van Woonwaard. Het gebiedsteam en een bewonerscommissie zijn ook betrokken bij het project. Het project is in aanbouw.

  Kanaaldijk 301 (De Mare)

  Op de Kanaaldijk 301 worden nieuwe woningen gebouwd. Hier staat nu nog het oude kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Een ontwikkelaar is bezig met voorbereiding van de bouwplannen. Verkoop start vermoedelijk voorjaar 2022. Hier vindt u meer informatie.

  Fietsoverlast

  Er zijn extra voorzieningen gerealiseerd aan de buitenkant van het winkelcentrum.