Gebiedsagenda Noord

Het gebiedsteam van Alkmaar Noord heeft verschillende thema’s vastgesteld die extra aandacht krijgen.
Heeft u suggesties of vragen, neem contact op met het gebiedsteam van Alkmaar Noord.

 • Schoon en heel

  Boeierstraat – Vergroenen en biodiversiteit

  Tegels eruit, groen erin. De straat klimaatbestendig maken door minder tegels en meer groen. Lees meer over vergroening van de Boeierstraat bij Stadswerk072.

  Geluidsscherm (De Mare en Daalmeer/Koedijk)

  Hier leest u meer over het energieleverend geluidsscherm.

  Faktorij en omgeving (de Mare)

  Woonwaard onderzoekt in 2021 de leefbaarheid in de Faktorij en omgeving. Na dit onderzoek bespreekt het gebiedsteam wat er moet veranderen.

  Vergroening en Biodiversiteit Wielingenweg, pleintje voor de nummers 242-300

  Planvorming vierde kwartaal 2021 – uitvoering vierde kwartaal 2021 / eerste kwartaal 2022.

  Het gebiedsteam heeft aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Parkeerproblemen
  • Veiligheid rondom scholen

  Stadswerk072 bereidt dit plan voor. In 2022 werkt Stadswerk072 het plan verder uit met de bewoners.

  Handhavers krijgen meldingen over illegaal grondgebruik. Bewoners dumpen bijvoorbeeld afval op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn of hebben een stuk grond toegeëigend. Het gebiedsteam werkt samen met betrokken organisaties om dit tegen te gaan.

 • Veilig

  Het jongerenwerk op straat wordt uitgevoerd door LINK-Projecten. Zij zullen de komende jaren het jongerenwerk op straat gaan doen in heel Alkmaar en dus ook in Alkmaar Noord.

  De jongerenwerkers van LINK-Projecten zijn al actief in gebied Noord. Zij haken aan bij de jeugdoverleggen. De jongerenwerkers  gaan samen met jongeren kijken naar wat er speelt in de wijk, zodat het gebiedsteam samen met de jongerenwerkers en de jongeren problemen kan aanpakken.

  Dak- en thuislozen

  Het gebiedsteam werkt samen met GGZ, politie, handhaving en Brijder om de overlast van dak- en thuislozen te verminderen.

  Drugsoverlast

  Het gebiedsteam brengt drugsoverlast in kaart. Samen met netwerkpartners bekijken we met welke aanpak we de overlast kunnen verminderen.

  Spilstraat

  Er is een camera geplaatst voor drie maanden naar aanleiding van overlast rondom de Spilstraat.

 • Sociaal

  Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

  Heeft u een hulpvraag? Hier vindt u informatie.

  Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

  Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

  Hier vindt u informatie over Alkmaar Actief.

 • Ondernemend

  Schoolstraat/ Burgemeester W. Kooimanstraat (Koedijk)

  Woonwaard gaat woningen in de Schoolstraat slopen en (nieuwe) woningen (ver)bouwen.

  Sperwerstraat (Daalmeer/Koedijk)

  Woonwaard bouwt 78 woningen, 64 appartementen en 14 eengezinswoningen op het terrein waar Argus stond. De gemeente heeft een projectleider aangewezen voor dit bouwproject van Woonwaard. Het gebiedsteam en een bewonerscommissie zijn ook betrokken bij het project. Het project is in aanbouw.

  Kanaaldijk 301 (De Mare)

  Op de Kanaaldijk 301 worden nieuwe woningen gebouwd. Hier staat nu nog het oude kantoorgebouw van Rijkswaterstaat. Een ontwikkelaar is bezig met voorbereiding van de bouwplannen. Verkoop start vermoedelijk voorjaar 2022. Hier vindt u meer informatie.

  Fietsoverlast

  Er zijn extra voorzieningen gerealiseerd aan de buitenkant van het winkelcentrum.