Gebiedsagenda Alkmaar Oost

Het gebiedsteam van Alkmaar Oost heeft verschillende thema’s vastgesteld die extra aandacht krijgen.
Heeft u suggesties of vragen, neem contact op met het gebiedsteam van Alkmaar Oost.

De wijkagenda van Oudorp en de dorpsagenda van Schermer en Graft-De Rijp zijn onderdeel van de gebiedsagenda van het gebiedsteam Alkmaar Oost.