Geluidhinder - ontheffing

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Geluidhinder - ontheffing

Geluidhinder - ontheffing

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen. Hierdoor beperkt de gemeente onnodig overlast als gevolg van geluidhinder.

De gemeente sluit zich aan bij het uitgangspunt om overlast veroorzakende werken en werkzaamheden bij voorkeur in de dagperiode uit te laten voeren, zie de
Circulaire Bouwlawaai.

Organiseert u een optreden met livemuziek of dj’s in uw horecabedrijf? Dan heeft u ook een ontheffing geluidsapparatuur in horecabedrijf nodig.

Aanvragen

U kunt de ontheffing hier digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig.

Bij de aanvraag dient u de volgende stukken te uploaden:

  • situatietekening op schaal getekend
  • akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing
  • overzicht te treffen maatregelen om geluidsoverlast te beperken

Zonder de hierboven genoemde minimale gegevens kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Contact

Heeft u vragen over de ontheffing? Bel 14 072 en vraag naar de unit Vergunning- en subsidieverlening of via e-mail.

Wanneer u verwacht dat door uw activiteiten geluidoverlast ontstaat, is het verstandig om eerst contact met de gemeente op te nemen. De ontheffing geluidhinder is onder andere gericht op bouw-, sloop- en/of infrastructurele projecten buiten de reguliere werktijden. Aan de ontheffing stelt de gemeente randvoorwaarden, zodat overlast voor de omgeving en omwonenden wordt voorkomen.

Voor geluidhinder veroorzaakt door bouw-, sloop- en/of infrastructuele projecten heeft u tussen 7:00 - 19:00 uur en op werkdagen geen ontheffing nodig, maar u moet dan wel voldoen aan de geluidsnormen vanuit het landelijk Bouwbesluit 2012.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is van toepassing. Deze verordening vindt u via de pagina verordeningen / regelingen.

Horecabedrijven mogen maar een paar keer per jaar een ontheffing van geluidsvoorschriften aanvragen. Voor de kernen Driehuizen, Grootschermer, Oterleek, Stompetoren, Schermerhorn, Zuidschermer, Markenbinnen, Noordeinde, Oost-Graftdijk en West-Graftdijk is dit 8 keer per jaar mogelijk om aan te vragen. Voor de voormalige gemeente Alkmaar is dit 4 per jaar.

Zie ook