Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Geluidhinder - ontheffing

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Geluidhinder - ontheffing

Geluidhinder - ontheffing

Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouwactiviteit) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen. Hierdoor beperkt de gemeente onnodig overlast als gevolg van geluidhinder.

De gemeente sluit zich aan bij het uitgangspunt om overlast veroorzakende werken en werkzaamheden bij voorkeur in de dagperiode uit te laten voeren, zie de
Circulaire Bouwlawaai.

Organiseert u een optreden met livemuziek of dj’s in uw horecabedrijf? Dan heeft u ook een ontheffing geluidsapparatuur in horecabedrijf nodig.

Aanvragen

Bij de aanvraag dient u de volgende stukken te uploaden:

  • situatietekening op schaal getekend
  • akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing
  • overzicht te treffen maatregelen om geluidsoverlast te beperken

Zonder de hierboven genoemde minimale gegevens kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Contact

Heeft u vragen over de ontheffing? Bel 14 072 en vraag naar de unit Vergunning- en subsidieverlening of via e-mail.

Zie ook

Laatste wijziging: 13 december 2017