Identiteitsfraude voorkomen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Identiteitsfraude voorkomen

Identiteitsfraude voorkomen

Identiteitsfraude is misbruik maken van de persoonsgegevens van een ander. Zo kan iemand spullen kopen en niet betalen. Identiteitsfraude komt steeds vaker voor. Bij de aanpak spelen overheid, bedrijfsleven en burgers een rol. Overheidsdiensten werken steeds vaker samen aan opsporing. Burgers moeten terughoudend zijn met de uitwisseling van persoonsgegevens.

Inzet ID-Scanner

Wij zetten ons actief in om identiteitsfraude te voorkomen. Medewerkers van de publieksbalie gebruiken een scanner die controleert of een identiteitsbewijs echt is. Tot nu toe gebeurde de controle handmatig. Dit nam veel tijd in beslag.

Identiteitsfraude komt steeds vaker voor

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat naar schatting bijna 6% van de Nederlanders slachtoffer is van identiteitsfraude; 60 % daarvan lijdt ook financiële schade, die soms fors kan oplopen.

Gevolgen identiteitsfraude

Als bij inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) valse gegevens worden gebruikt, kan dat vergaande gevolgen hebben. Iemand kan dan een uitkering, rijbewijs of  paspoort aanvragen op basis van de onjuiste of vervalste gegevens. Ook wordt dan een Burgerservicenummer verstrekt, waarmee iemand bijvoorbeeld onder een valse identiteit in Nederland kan werken en bij iedere bank en/of financiële instelling een lening afsluiten.

Voorkom identiteitsfraude

Er zijn mensen die misbruik maken van kopieën van identiteitsbewijzen dus geeft niet zomaar een kopie van uw identiteitsbewijs af aan een organisatie. Tip om misbruik te voorkomen:

  • Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.
  • Streep uw burgerservicenummer door. Vaak is dit nummer niet nodig.
  • Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan dus streep het ook daar door.

Bekijk ook de brochure.

App downloaden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een app uit waarmee u met uw smartphone gemakkelijk een veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken. Lees meer over de app.

Fraude melden

Denkt u dat u slachtoffer bent van identiteitsfraude, meld dit dan via het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI).

Meer informatie

 

Laatste wijziging: 27 juli 2016