Plannen ter inzage

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Plannen ter inzage

Plannen ter inzage

Meer informatie over ruimtelijke plannen.

Op dit ogenblik liggen de volgende plannen ter inzage op het Stadskantoor in Alkmaar (Mallegatsplein 10):

Geluidsaneringsprogramma

Gewijzigd vaststellen 1e partiële herziening Landelijk Gebied 2014

Afwijkingenbeleid

Omgevingsvisie gemeente Alkmaar

  • Op dit moment geen plannen ter inzage

Bestemmingsplannen

Uitwerkingsplan De Pauw

  • Op dit moment geen plannen ter inzage.

Voorontwerp bestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan

-

Ontwerp wijzigingsplan

Wijzigingsplan

  • Op dit moment geen plannen ter inzage

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningen publiceren wij via overheid.nl. Bekijk de publicaties via bekendmakingen.

Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Structuurvisie

Op dit moment geen structuurvisies ter inzage.

Toetsingskader

Vaststelling Toetsingscriteria

Overige besluiten van algemene strekking

Intrekken raadsbesluit

Op dit moment geen plannen ter inzage.

Inzage

De stukken die hierboven staan kunt u digitaal inzien. Komt u liever langs? Maak een afspraak.

Zie ook

Officiële mededelingen

Overzicht ruimtelijke plannen (waaronder bestemmingsplannen, structuurvisies)

Digitale service 'Over uw buurt' (e-mailservice en app)

Laatste wijziging: 17 oktober 2019