Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Plannen ter inzage

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Plannen ter inzage

Plannen ter inzage

Meer informatie over ruimtelijke plannen.

Op dit ogenblik liggen de volgende plannen ter inzage op het Stadskantoor in Alkmaar (Mallegatsplein 10):

Beheersverordening

Afwijkingenbeleid

Omgevingsvisie gemeente Alkmaar

  • Op dit moment geen plannen ter inzage

Bestemmingsplannen

Uitwerkingsplan De Pauw

  • Op dit moment geen plannen ter inzage.

Voorontwerp bestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplannen

  • Op dit moment geen plannen ter inzage.

Ontwerp wijzigingsplan

  • Op dit moment geen plannen ter inzage.

Wijzigingsplan

  • Op dit moment geen plannen ter inzage.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningen publiceren wij via overheid.nl. Bekijk de publicaties via bekendmakingen.

Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Structuurvisie

Op dit moment geen structuurvisies ter inzage.

Toetsingskader

Vaststelling Toetsingscriteria

Overige besluiten van algemene strekking

  • Op dit moment geen overige besluiten.

Intrekken raadsbesluit

Op dit moment geen plannen ter inzage.

Inzage

De stukken die hierboven staan kunt u digitaal inzien. Komt u liever langs? Maak een afspraak.

Zie ook

Laatste wijziging: 10 januari 2018