Plannen ter inzage

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Plannen ter inzage

Plannen ter inzage

Meer informatie over ruimtelijke plannen.

Op dit ogenblik liggen de volgende plannen ter inzage op het Stadskantoor in Alkmaar (Mallegatsplein 10):

Afwijkingenbeleid

Omgevingsvisie gemeente Alkmaar

  • Op dit moment geen plannen ter inzage

Bestemmingsplannen

Uitwerkingsplan De Pauw

  • Op dit moment geen plannen ter inzage.

Voorontwerp bestemmingsplan

  • Op dit moment geen plannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerp wijzigingsplan

Wijzigingsplan

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningen publiceren wij via overheid.nl. Bekijk de publicaties via bekendmakingen.

Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Structuurvisie

Op dit moment geen structuurvisies ter inzage.

Toetsingskader

Vaststelling Toetsingscriteria

Overige besluiten van algemene strekking

Intrekken raadsbesluit

Op dit moment geen plannen ter inzage.

Inzage

De stukken die hierboven staan kunt u digitaal inzien. Komt u liever langs? Maak een afspraak.

Zie ook

Officiƫle mededelingen

Overzicht ruimtelijke plannen (waaronder bestemmingsplannen, structuurvisies)

Digitale service 'Over uw buurt' (e-mailservice en app)

Laatste wijziging: 07 februari 2019