Jeugd en Onderwijs

Waar bent u naar op zoek?

Jeugd en Onderwijs

Jeugd

Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedvragen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders, jongeren en professionals terecht kunnen. Bel 088 - 0100 550.

Jeugdhulp aanvragen via de jeugd- en gezinscoach

De jeugd- en gezinscoaches van het CJG bieden ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders bij meer complexe vragen of gezinsproblemen. Waar nodig schakelen de coaches specialistische hulp in. Bekijk de digitale folder of bel 088 – 0100 550.

Advies of hulp bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die advies of hulp nodig heeft of zich zorgen maakt. Bel gratis 0800 - 2000

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

Contactsysteem voor professionele hulpverleners. Zie Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN) .

Crisishulpverlening

Bel bij een spoedeisende calamiteit of noodgeval waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn:

  • binnen kantooruren: Bel 14 072 en vraag naar de jeugd- en gezinscoaches Alkmaar
  • buiten kantooruren: Bel de Jeugd en Gezinsbeschermers via 088 - 777 800 of bel de politie: 112 of 0900 - 8844

Onderwijs

Begeleiding opleidingskeuze en beroepskeuze voortijdig schoolverlaters

De trajectbegeleider van de RMC biedt Jongeren tot 23 jaar hulp bij het maken van een opleidings- of beroepskeuze. Wij brengen jou in contact met de juiste instellingen.

Jeugd- en gezinscoaches Voortgezet Onderwijs

Binnen het Voortgezet Onderwijs zijn ook jeugd- en gezinscoaches van het CJG werkzaam. Zij ondersteunen samen met het onderwijs een zo optimaal mogelijke leergang van de jongeren. Wilt u ondersteuning? Benader dan de mentor of zorgcoördinator van uw kind.

Leerlingenvervoer

Soms vergoeden wij de kosten van het vervoer als uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een basisschool met een levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag gaat. Vraag leerlingenvervoer aan.

Scholen in Alkmaar

Bekijk het overzicht van de scholen in de gemeente Alkmaar.  

Leerplicht

Alle jongens en meisjes die in Nederland wonen of hier lang verblijven, zijn vanaf hun vijfde tot hun zestiende jaar leerplichtig. Soms kunt u buiten de schoolvakantie om extra verlof krijgen voor uw kind. Daarnaast is er in enkele gevallen vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht mogelijk.

Volwassenenonderwijs

Taal- en rekenonderwijs

Voor iedereen van 18+ die eerder geleerde vakken wil opfrissen, is er een aantal opleidingen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen. Dit is er voor de basisvakken rekenen, lezen, schrijven en computervaardigheden. Daarnaast zijn er cursussen voor anderstaligen die niet (meer) hoeven in te burgeren. Wie interesse heeft of meer informatie wil, kan terecht bij

ROC Kop van Noord-Holland
Tel. 0223 - 611 200
Email: info@rockopnh.nl

Taalhuis

Stichting lezen en schrijven

Zie ook

Laatste wijziging: 19 december 2019