Kamerverhuur (woningomzetting)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Kamerverhuur (woningomzetting)

Kamerverhuur (woningomzetting)

Als u van plan bent een (zelfstandige) woonruimte om te zetten in kamerverhuur, dan moet u een omzettingsvergunning aanvragen.

Als u van plan bent een (zelfstandige) woonruimte om te zetten in kamerverhuur, dan moet u een omzettingsvergunning aanvragen.

Aanvragen

Sinds 1 januari 2017 heeft u altijd een vergunning voor woningomzetting nodig wanneer u woonruimte wilt omzetten naar onzelfstandige woonruimte (hiermee bedoelen we één of meer kamers). Alleen een eigenaar van een woonruimte kan een omzettingsvergunning aanvragen.

U kunt de vergunning hier digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig.

Aanvragen vergunning met DigiD (particulieren)

Aanvragen vergunning met eHerkenning (ondernemers)

Let op

  • Is het omzetten van een woonruimte naar onzelfstandige woonruimte in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan.
  • Een omzettingsvergunning heeft u alleen nodig voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte. Voor het omzetten van andere gebouwen, bijvoorbeeld een kantoorpand naar onzelfstandige woonruimte, heeft u geen omzettingsvergunning nodig (alleen een omgevingsvergunning).

Doorlooptijd

Meestal nemen we binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag, maar soms hebben we meer tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens 6 weken. Hebben we dan nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning.

Kosten

Voor een omzettingsvergunning heffen we leges.

Contact

Wilt u meer informatie over woningsplitsing in Alkmaar? Neem dan contact op met de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072 of stuur een e-mail.

Zie ook

logo DigiD DigiD: Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

logo eHerkenningMet eHerkenning kunnen bedrijven veilig inloggen bij overheden