Kinderopvang

Waar bent u naar op zoek?

Kinderopvang

Peuteropvang en VVE

Is uw kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij naar de peuteropvang: Een leuke en
leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start! In de gemeente Alkmaar wordt op veel plekken peuteropvang aangeboden. In deze folder leest u er meer over. Een overzicht met peuteropvanglocaties vind u hier. 

In sommige gevallen is een bijdrage in de kosten van kinderopvang mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Alleen als de peuteropvang, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of de gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is deze toeslag aan te vragen. Vraag het aan via www.toeslagen.nl

Kindgebonden financiering peuteropvang

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Informeer bij de peuteropvangorganisatie of kinderdagverblijf of deze organisatie in aanmerking komt voor kindgebonden financiering. Voldoet deze organisatie ook aan de gemeentelijke vereisten van peuteropvang, dan betaalt u minder voor de opvang.

U betaalt voor de peuteropvang een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze bijdrage is bijna gelijk aan de Kinderopvangtabel 2018 in het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag. Kindgebonden financiering geldt voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar voor 2 dagdelen per schoolweek. Een dagdeel is 3 of 3,5 uur.

Kinderopvang bij sociaal medische problemen

Heeft u behoefte aan kinderopvang, maar geen recht op kinderopvangtoeslag? Soms vergoeden wij een deel van de kinderopvang op sociaal medische indicatie (SMI). Bijvoorbeeld als u door ziekte (tijdelijk) niet in staat bent om volledig voor uw kind(eren) te zorgen of als het voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is dat het kind naar de kinderopvang gaat.

Taalontwikkeling door voor- en vroegschoolse educatie

Voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand is er het programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De jeugdarts van het CJG bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Bij VVE bezoekt uw kind (vanaf 2,5 jaar) 4 dagdelen per week de peuteropvang. Het kind leert dan spelenderwijs de taal. De eerste 2 dagdelen betaalt u zelf en komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of kindgebonden financiering. De andere dagdelen brengt de peuteropvangorganisatie u niet in rekening. Het CJG weet welke organisaties VVE aanbieden.

Bijzondere bijstand

Ontvangt u een bijstandsuitkering en volgt u een traject naar werk? Dien dan voor de eigen bijdrage kinderopvang een aanvraag bijzondere bijstand in bij Halte Werk.

Zie ook  

Laatste wijziging: 21 juni 2019