Kinderopvang starten

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Kinderopvang starten

Kinderopvang starten

Wilt u een kindercentrum, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten, dan moet u uw organisatie laten inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) via de gemeente. Daarnaast heeft u een gebruiksvergunning nodig van de brandweer én in de meeste gevallen ook een omgevingsvergunning.

Wilt u een kindercentrum, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten, dan moet uw uw organisatie laten inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) via de gemeente. Daarnaast heeft u een gebruiksvergunning van de brandweer nodig én in de meeste gevallen ook een omgevingsvergunning.

Aanvragen


Maak uw keuze uit onderstaande formulieren:


Versturen van uw aanvraag

Verstuur uw aanvraag of mutatie via e-mail naar LRK.


Verloop na uw aanvraag

Binnen 10 weken na de aanvraag beoordeelt de GGD of de locatie voldoet aan de wettelijke vereisten en ontvangt u van ons een brief met een besluit. Bij een positief besluit komt uw organisatie in het LRK en mag u starten met de opvang. Een kindercentrum of gastouderbureau dat start zonder ingeschreven te staan in het LRK, kan een boete krijgen.

Kwaliteit opvang

De GGD toetst regelmatig of uw organisatie blijft voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Voldoet uw organisatie niet aan de kwaliteitsregels, dan starten wij een handhavingstraject. Onderneemt u geen actie om de situatie te verbeteren dan leggen wij een last onder dwangsom op.

Kindgebonden financiering

Als uw organisatie voldoet aan de gemeentelijke vereisten van de peuteropvang, dan komt u in aanmerking voor kindgebonden financiering. Het voordeel is dat ouders minder voor uw kinderopvang moeten te betalen. Van de gemeente ontvangt u dan een deel van de kosten.

Contact

Neem via e-mail contact op met het LRK voor informatie over uw aanvraag of mutatie.

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/kinderopvang-starten