Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Kinderopvang starten

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Kinderopvang starten

Kinderopvang starten

Wilt u een kindercentrum, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten, dan moet uw uw organisatie laten inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) via de gemeente. Daarnaast heeft u een gebruiksvergunning van de brandweer nodig én in de meeste gevallen ook een omgevingsvergunning.

Aanvragen


Maak uw keuze uit onderstaande formulieren:

Verloop na uw aanvraag

Binnen 10 weken na de aanvraag beoordeelt de GGD of de locatie voldoet aan de wettelijke vereisten en ontvangt u van ons een brief met een besluit. Bij een positief besluit komt uw organisatie in het LRKP en mag u starten met de opvang. Een kindercentrum of gastouderbureau dat start zonder ingeschreven te staan in het LRKP, kan een boete krijgen.

Kwaliteit opvang

De GGD toetst regelmatig of uw organisatie blijft voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Voldoet uw organisatie niet aan de kwaliteitsregels, dan starten wij een handhavingstraject. Onderneemt u geen actie om de situatie te verbeteren dan leggen wij een last onder dwangsom op.

Kindgebonden financiering

Als uw organisatie voldoet aan de gemeentelijke vereisten van de peuteropvang, dan komt u in aanmerking voor kindgebonden financiering. Het voordeel is dat ouders minder voor uw kinderopvang moeten te betalen. Van de gemeente ontvangt u dan een deel van de kosten.

Contact

Bel 14 072 voor meer informatie.

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/kinderopvang-starten

 

Laatste wijziging: 13 december 2017