Leges

Waar bent u naar op zoek?

Leges

Leges zijn vergoedingen die u betaalt aan de gemeente voor diensten of administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Iedere inwoner en ondernemer die een dienst aanvraagt, betaalt leges voor deze dienst. Hiermee worden de kosten gedekt die de gemeente maakt om deze diensten te leveren.

De legestarieven zijn per dienstverlening verschillend. Een volledige versie van de Legesverordening staat gepubliceerd op de website van Officiële Bekendmakingen

Zie ook

De meest geraadpleegde tarieven in de tarievenlijst.

Laatste wijziging: 31 december 2019