Naturalisatieceremonie

Krijgt u de Nederlandse nationaliteit dan ontvangt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor inwoners van Alkmaar die Nederlandse staatsburger worden. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie.

U wordt pas Nederlander als u bij de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 072.

Meer informatie

Tijdens de naturalisatieceremonie geeft de (loco) burgemeester een toespraak. Hierin besteedt hij aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Na de toespraak legt u de verklaring van verbondenheid af. Vervolgens reikt de (loco) burgemeester u persoonlijk het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging uit. Heeft u het document in ontvangst genomen? Dan bent u Nederlander geworden.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar legt de verklaring van verbondenheid af. U verklaart dat u respect heeft voor de Nederlandse rechtsorde en dat u de plichten wilt vervullen die bij het Nederlanderschap horen. U legt de verklaring af in de Nederlandse taal.

De verklaring van verbondenheid wordt afgelegd tijdens de naturalisatieceremonie.
De (loco) burgemeester zegt:
“Ik zweer of verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer of beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.”
De naturalisant of optant die de verklaring aflegt voegt daar ter bevestiging aan toe:
“Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”
of
“Dat verklaar en beloof ik.”

De naturalisatieceremonie vindt gemiddeld één keer in de zes weken plaats en duurt ongeveer een uur.

Voor deze feestelijke bijeenkomst nodigen we zo’n 25 nieuwe Nederlanders uit. U mag uw partner meenemen en iemand die u heeft geholpen te integreren.