Loodonderzoek

Er is een fout opgetreden!

Loodonderzoek

Lood in de bodem

Op verschillende plekken in Noord-Holland, en dus ook in Alkmaar, zit er door eeuwenlang gebruik van lood, lood in de bodem. Opname van hoge concentraties lood kan een nadelig effect hebben op het leervermogen bij kinderen. Kinderen van nul tot zes jaar lopen hierbij het grootste risico. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. De gemeente werkt, samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN, voorheen RUD NHN) en met de GGD Hollands Noorden aan een gezonde, schone en veilige omgeving. Op deze pagina vindt u meer informatie over lood in de bodem en advies over wat u kunt doen om de risico’s van lood zo klein mogelijk te maken.

Verhoogde kans in oude kernen en stadsdelen

Met het oog op de gezondheid zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen minder lood binnenkrijgen. Denk aan het verbod op het gebruik van lood in benzine en het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Toch zijn er plekken waar misschien nog lood in de bodem zit. In Alkmaar is die kans aanwezig in de binnenstad, de vooroorlogse wijken daaromheen en in de oude kernen in het buitengebied.

Wat doet de gemeente?

In de eerste helft van dit jaar zijn 111 speelplaatsen, 15 speelterreinen bij kinderdagverblijven en twee volkstuincomplexen in de gemeente Alkmaar onderzocht op lood in de bodem. Het onderzoek richtte zich met name op plekken waar kinderen in aanraking zouden kunnen komen met grond waar lood in zit.

Resultaten geruststellend

Inmiddels is het rapport met resultaten binnen en daaruit blijkt dat alle onderzochte terreinen voldoen aan de adviesnorm van de GGD, op twee na: een speelterrein in West-Graftdijk en een volkstuin aan de Westdijk in Alkmaar. Gelukkig is er geen gevaar voor de gezondheid. Toch gaat de gemeente uit preventief oogpunt op beide plekken de grond vervangen door schone grond. Dit gebeurt in goed overleg met de betrokkenen. Alle betrokken instanties hebben inmiddels de resultaten van het onderzoek ontvangen. Het volledige rapport met alle onderzoeksresultaten kunt u opvragen bij de gemeente (zie bij het kopje Meer informatie).
Zie voor de onderzochte terreinen het overzicht van de onderzoekslocaties.

Overigens zijn niet alleen in Alkmaar, maar in veel dorpen en steden in Nederland locaties onderzocht waar de kans op aanwezigheid van lood verhoogd is. Dit met als doel mogelijke risico’s voor de gezondheid te minimaliseren.

Lood in uw tuin?

Omdat alleen voor de onderzochte (speel)terreinen het precieze loodgehalte is vastgesteld, blijft het advies voor bewoners van de onderzochte gebieden (paars op op het kaartje) om te blijven letten op lood en de gebruiksrichtlijnen te volgen die zijn opgesteld in samenspraak met de GGD. Zie verder onder het kopje ‘Wat kunt u doen?’

Meer informatie

Het binnen krijgen van lood

Lood in de bodem hoeft op zich geen probleem te zijn als het maar niet of zo min mogelijk in je lichaam terechtkomt. Tegenwoordig krijgen we veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt bijvoorbeeld door het verbod op het gebruik van lood in benzine en het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Wel kunnen zij nog steeds lood binnenkrijgen wanneer zij in contact komen met grond waar lood in zit.

Er is geen direct gevaar voor de gezondheid. Het is alleen zo dat het binnenkrijgen van hoge concentraties lood invloed kan hebben op de ontwikkeling van het leervermogen bij jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat met name kinderen tot en met 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. Ook als u groenten uit eigen tuin eet waar lood in de grond zit, kan dat ertoe leiden dat u lood binnenkrijgt. Dit komt vooral door de bodemdeeltjes die aan de groenten blijven hangen en het lood dat door de planten via de wortels wordt opgenomen.

Wat kunt u doen?

Zorg dat u weet waar lood mogelijk voorkomt (zie de paarse gebieden op het kaartje) en hoe u ervoor zorgt dat u en uw kinderen zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen.

Volg daarvoor onderstaande gebruiksadviezen:

  • Laat kinderen altijd hun handen wassen na het buitenspelen.
  • Laat kinderen niet op onbedekte grond spelen. Dek eventueel de bodem af met grasmatten, struiken of een (waterdoorlatende) bestrating.
  • Plaats een zandbak met schoon zand.
  • Was de aarde van zelfgekweekte groenten en fruit zorgvuldig af.
  • Was zelf ook zorgvuldig uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
  • Of, nog beter: kweek groente en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
  • Voorkom dat je grond (met looddeeltjes) in huis krijgt door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen.
  • Stofzuig of dweil regelmatig uw huis.
  • Vervang eventuele loden waterleidingen.