Loodonderzoek

Er is een fout opgetreden!

Loodonderzoek

Lood in de bodem

Op verschillende plekken in Noord-Holland, en dus ook in Alkmaar, zit er door eeuwenlang gebruik van lood, lood in de bodem. Opname van hoge concentraties lood kan een nadelig effect hebben op het leervermogen bij kinderen. Kinderen van nul tot zes jaar lopen hierbij het grootste risico. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. De gemeente werkt, samen met de Regionale Uitvoeringsdienst (binnenkort Omgevingsdienst) Noord-Hollands Noorden en met de GGD Hollands Noorden aan een gezonde, schone en veilige omgeving. Op deze pagina vindt u meer informatie over lood in de bodem en advies over wat u kunt doen om de risico’s van lood zo klein mogelijk te maken.

Veel gestelde vragen over lood in de bodem,

Verhoogde kans in oude kernen en stadsdelen

Met het oog op de gezondheid zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen minder lood binnenkrijgen. Denk aan het verbod op het gebruik van lood in benzine en het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Toch zijn er plekken waar misschien nog lood in de bodem zit. In Alkmaar is die kans aanwezig in de binnenstad, de vooroorlogse wijken daaromheen en in de oude kernen in het buitengebied. De gemeente baseert dit vermoeden op recent bureauonderzoek waarin alle beschikbare gegevens uit het verleden over de bodem in Alkmaar met betrekking tot lood naast elkaar zijn gelegd. Overigens worden niet alleen in Alkmaar, maar in het hele land locaties onderzocht waar de kans op aanwezigheid van lood verhoogd is. Dit met als doel mogelijke risico’s voor de gezondheid te minimaliseren.

Wat doet de gemeente?

Op grond van de Wet Bodembescherming is de gemeente verantwoordelijk voor de staat van de bodem. De komende maanden gaat de gemeente Alkmaar op een aantal plekken onderzoek doen naar lood in de bodem. Het gaat dan om plekken waar kinderen mogelijk in aanraking komen met grond waar lood in zit. Dat zijn in Alkmaar de twee volkstuincomplexen aan de Alkmaarse Westdijk plus een aantal speelplekken. Die bevinden zich allemaal in de binnenstad, de vooroorlogse wijken daaromheen en de oude kernen van het buitengebied (zie de paarse gebieden op het kaartje). Uit bureauonderzoek is naar voren gekomen dat hier is een verhoogde kans is op de aanwezigheid van lood. Zie voor de precieze adressen het overzicht van de onderzoekslocaties. Betrokken instanties krijgen op tijd bericht over het onderzoek.

Maatregelen waarschijnlijk niet nodig

Op basis van de onderzoeken worden zo nodig maatregelen genomen. De verwachting is echter dat dit niet nodig is. Onderzoeksresultaten uit de omgeving (bijvoorbeeld in Zaanstad) blijken tot nu toe geruststellend te zijn.

Meer informatie

Het binnen krijgen van lood.

Lood in de bodem hoeft op zich geen probleem te zijn als het maar niet of zo min mogelijk in je lichaam terechtkomt. Tegenwoordig krijgen we veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt bijvoorbeeld door het verbod op het gebruik van lood in benzine en het vervangen van loden drinkwaterleidingen. Wel kunnen zij nog steeds lood binnenkrijgen wanneer zij in contact komen met grond waar lood in zit.

Er is geen direct gevaar voor de gezondheid. Het is alleen zo dat het binnenkrijgen van hoge concentraties lood invloed kan hebben op de ontwikkeling van het leervermogen bij jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat met name kinderen tot en met 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken tijdens het spelen op een bodem met lood. Ook als u groenten uit eigen tuin eet waar lood in de grond zit, kan dat ertoe leiden dat u lood binnenkrijgt. Dit komt vooral door de bodemdeeltjes die aan de groenten blijven hangen en het lood dat door de planten via de wortels wordt opgenomen.

Wat kunt u doen?

Zorg dat u weet waar lood mogelijk voorkomt (zie de paarse gebieden op het kaartje) en hoe u ervoor zorgt dat u en uw kinderen zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen.

Volg daarvoor onderstaande gebruiksadviezen:

  • Laat kinderen altijd hun handen wassen na het buitenspelen.
  • Laat kinderen niet op onbedekte grond spelen. Dek eventueel de bodem af met grasmatten, struiken of een (waterdoorlatende) bestrating.
  • Plaats een zandbak met schoon zand.
  • Was de aarde van zelfgekweekte groenten en fruit zorgvuldig af.
  • Was zelf ook zorgvuldig uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
  • Of, nog beter: kweek groente en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
  • Voorkom dat je grond (met looddeeltjes) in huis krijgt door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen.
  • Stofzuig of dweil regelmatig uw huis.
  • Vervang eventuele loden waterleidingen.