Maatschappelijke stage

Politiek Maatschappelijke Stage bij Gemeenteraad Alkmaar? Interessant!

De meeste jongeren hebben weinig interesse in gemeentepolitiek. Tegelijkertijd klagen ze wel, bijvoorbeeld over het gebrek aan woonruimte of over de openingstijden van de horeca. Als je weet hoe het gemeentebestuur in elkaar steekt, dan weet je precies hoe je invloed op het beleid kunt uitoefenen. Want dat kan echt. Ook als je jong bent.

Op sommige scholen moeten leerlingen een maatschappelijke stage doen van een bepaald aantal uur. De regering heeft dit ooit ingesteld, om jongeren een bredere kijk op de samenleving te geven. Een stage binnen de Alkmaarse politiek sluit hier goed bij aan en is ook nog eens reuze interessant!

Op sommige scholen moeten leerlingen een maatschappelijke stage doen van een bepaald aantal uur. De regering heeft dit ooit ingesteld, om jongeren een bredere kijk op de samenleving te geven. Een stage binnen de Alkmaarse politiek sluit hier goed bij aan en is ook nog eens reuze interessant!

Want het gemeentebestuur neemt beslissingen die direct invloed hebben op het dagelijks leven van iedereen. Ook op jouw leven. Zo zorgt de gemeente onder meer voor onderwijs en woningen, maar ook voor zaken zoals de ijsbaan, het zwembad, de bibliotheek en theater De Vest.

Meer informatie

Als je hebt besloten om je maatschappelijke stage bij de gemeenteraad van Alkmaar te lopen, kan je je aanmelden via raadsgriffie@alkmaar.nl.

Tijdens het kennismakingsgesprek bepaal je wat je stage-opdracht wordt.

Misschien heb je zelf al een goed idee, maar je kunt ook een opdracht van de stagebegeleidende fractie kiezen.

Voorbeelden zijn:

  • Een veldonderzoek doen: een bepaalde groep Alkmaarders vragen stellen over een bepaald onderwerp;
  • het voorbereiden van een actuele politieke kwestie, door middel van een bronnenonderzoek;
  • het uitdiepen van een onderwerp voor bespreking in de fractie.

Verder maak je tijdens dit gesprek afspraken over de tijden dat je voor de fractie actief bent. In principe verdeel je de uren over een maand, zodat je precies één raadscyclus mee maakt.

Je stage begint altijd met het bijwonen van een presentatie over hoe de politiek in Alkmaar werkt en eindigt met het (deels) bijwonen van de afsluitende raadsvergadering.

Omdat het werk in de politiek vooral ’s avonds plaatsvindt en de onderwerpen waar de politiek zich mee bezig houdt vaak ingewikkeld zijn, bevelen we de stage aan voor jongeren vanaf de 3e of 4e klas, dus vanaf ± 15 jaar.