Makersimpuls

Coronasteun herstel Creatieve Makers

Met de Makersimpuls kunnen 10 individuele creatieve makers voor 1 jaar geld aanvragen om te investeren in de eigen ontwikkeling. Daarnaast neem je deel aan een begeleidings- en professionaliseringstraject. Met de Makersimpuls ontwikkel en profileer je jouw eigen artistieke talent, de professionele praktijk en jouw eigen cultureel ondernemerschap. Voor 2021/2022–2022/2023 zijn er 10 beurzen van € 25.000,- beschikbaar.

In het najaar van 2021 is het hieronder beschreven selectietraject doorlopen en zijn er vijf makers geselecteerd die een Makersimpuls van de gemeente Alkmaar hebben ontvangen. Zij zijn hard aan het werk om hun projecten uit te voeren en hun creatieve onderneming (verder) te ontwikkelen.

In 2022 zal er een tweede ronde van de Makersimpuls starten. Tijdens deze ronde worden weer vijf makers geselecteerd voor een Makersimpuls. Het is nog niet bekend wanneer de tweede ronde gaat starten. Als dit bekend is zal dit onder andere via deze pagina worden gecommuniceerd.

Culturele en creatieve makers hebben door COVID-19 minder werk en opdrachten. Vooral jonge makers en makers zonder kunstvakopleiding hebben hier last van. Zij bouwen zo geen portfolio of netwerk op. Soms zit er niets anders op dan een TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) aanvragen bij de gemeente of overstap naar een ander vakgebied.
Het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken na corona vraagt om verschillende invalshoeken. Ook de kunsten en verbeelding zijn van belang. Daarom investeert de gemeente Alkmaar de komende twee jaar in creatieve makers die een bijdrage kunnen leveren aan (het oplossen van) deze maatschappelijke vraagstukken.

Een makersimpuls is een beurs voor creatieve makers. Voor de komende twee jaar stelt de gemeente in totaal 10 beurzen van €25.000,- beschikbaar.
De ondersteuning is in de vorm van een werkopdracht van één jaar. De ondersteuning bestaat uit drie delen:

 • € 15.000,- vrij te besteden voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
 • € 5.000,- voor de professionalisering van de eigen praktijk, en
 • € 5.000,- voor presentatiedoeleinden

Bij de uitvoering werk je samen met creatieve makers en culturele instellingen uit Alkmaar. Het resultaat is in de vorm van een activiteit of kunstzinnig product voor het Alkmaarse publiek.

De makersimpuls is er voor individuele kunstenaars en artiesten. Je werkt met en voor Alkmaarders binnen de kunst en cultuur:

 1. Startende maker: Je bent kunstenaar/artiest en hebt maximaal vier jaar geleden een kunstvakopleidingsdiploma gehaald, en/of je hebt een actieve beroepspraktijk in opbouw.
 2. Professionele maker: Je bent kunstenaar/artiest en hebt meer dan vier jaar geleden een kunstvakopleidingsdiploma gehaald, en/of je hebt een actieve beroepspraktijk en ontvangt daar erkenning voor.

Voldoe je aan een van deze omschrijvingen? Dan kun je meedoen aan het selectietraject om in aanmerking te komen voor een makersimpuls.

Woon je niet in de gemeente Alkmaar maar wil je graag meedoen aan het selectietraject? Dan geldt er als extra voorwaarde dat je in Alkmaar gaat werken (bijvoorbeeld op een plek in een culturele broedplaats) en/of in Alkmaar komt wonen.

Heb je de informatiebijeenkomst van 4 oktober gemist en wil je een opname en de bijhorende documenten ontvangen mail dan naar makersimpuls@alkmaar.nl.

Na het bijwonen van de informatiebijeenkomst beslis je zelf of de makersimpuls iets voor jou is. Uiterlijk 11 oktober 2021 geef je bij ons aan of je aan het traject mee wilt doen. Bij deze aanmelding lever je ook je concept-ontwikkelplan in (zie: het kopje Waaruit bestaat een aanvraag? – stap 2). Aanmelden doe je door via makersimpuls@alkmaar.nl je concept-ontwikkelplan in te leveren. Wij raden je aan om dit bestand te beveiligen omdat hier gevoelige informatie in kan staan.

Als je besluit mee te doen aan het selectietraject volg je gratis masterclasses. De masterclasses zijn op 14 en 15 oktober 2021. Het bijwonen van ten minste één van de masterclassdagen is verplicht. Geef uiterlijk zondag 10 oktober via makersimpuls@alkmaar.nl aan of je aanwezig bent op de masterclassdagen en op welke dag(en).

De masterclassdagen zijn op drie locaties in het centrum van Alkmaar: Theater de Vest, Artiance en de Bibliotheek. De dagen starten om 09.00 en eindigen om 16.30. Wil je meer informatie en/of de uitnodiging ontvangen voor de masterclassdagen mail dan naar makersimpuls@alkmaar.nl.

In de maand oktober werk je aan de voorbereiding van je ontwikkelplan. Uiterlijk 11 oktober 2021 lever je een concept van je ontwikkelplan in. Ook bereid je een pitch voor, deadline 19 oktober 2021.

Er worden vervolgens minimaal 5 en maximaal 10 ontwikkelplannen door een vakjury geselecteerd. Wanneer je pitch geselecteerd is, heb je tot 8 november 2021 om je ontwikkelplan af te maken en definitief in te leveren. Je krijgt in deze periode extra ondersteuning van een coach.

Uiterlijk 1 december 2021 brengt de adviescommissie Cultuur Alkmaar een advies uit. Na een positief advies kun je direct aan de slag met de uitvoering van je ontwikkelplan.

Hierna volgt een nieuwe selectieronde, ronde 2 (2022/2023).

De aanmeldingen van de makers worden op 2 momenten beoordeeld: 

 1. Door een vakjury op de makerspresentatiedag 
 2. Door de adviescommissie Cultuur Alkmaar

Makerspresentatiedag 

Op de makerspresentatiedag beoordeelt een vakjury de makerspresentaties. De makerspresentaties bestaan uit het aanvraagformulier inclusief bijlagen, een motivatiebrief, een videopitch en portfolio. De vakjury selecteert minimaal 5 en maximaal 10 makers.  

 • Bekijk de samenstelling van de jury tijdens de makers presentatiedag. (LINK)

Waarop beoordeelt de vakjury? 

 1. de culturele en/of kunstzinnige kwaliteit van het werk van de aanvrager in doel en opzet van het ontwikkelplan;  
 2. omgevingsbewustzijn en positionering van de praktijk binnen het vakgebied en in maatschappelijke context; 
 3. ontwikkelvermogen en potentie van de maker; 
 4. openbaarheid, toegankelijkheid en impact van de maker; 
 5. motivatie, inhoudelijke en organisatorische professionaliteit van de maker. 

Alle makers ontvangen na afloop hun juryrapport. Als je aanvraag wordt afgewezen kun je geen bezwaar maken. Ook kun je niet met de jury over je afwijzing communiceren.

Beoordeling door de adviescommissie cultuur 

Als je bent uitgekozen, werk je na de makerspresentatiedag verder aan je aanvraag. Lees in het reglement Makersimpuls waarop de commissie beoordeeld (LINK). Nadat je je aanvraag definitief hebt ingeleverd, controleert de gemeente Alkmaar je aanvraag op de eisen uit het reglement Makersimpuls. Daarna verwijdert de gemeente Alkmaar je naam en andere persoonsgegevens uit de aanvraag. De definitieve aanvraag beoordeelt de Adviescommissie Cultuur Alkmaar. De commissie kan bij de beoordeling advies uit coaching en uit het juryrapport meenemen.

 • Bekijk de samenstelling van de Adviescommissie Cultuur Alkmaar (LINK)

De beoordeling van de definitieve aanvragen is tussen 9 november en 1 december 2021. De definitieve selectie wordt begin december 2021 bekendgemaakt. Als je aanvraag wordt afgewezen, is het niet mogelijk om in ronde 2 opnieuw met hetzelfde plan mee te doen.

Alle aanvragers ontvangen feedback van de commissie gericht op de maatschappelijke opgave uit hun ontwikkelplan.

Wil je meedoen met de Makersimpuls dan zet je de volgende stappen::

 • Stap 1: Aanmelden informatiebijeenkomst (voor 1 oktober 2021)
 • Stap 2: Uitwerken en inleveren documenten voor de masterclasses (voor 11 oktober 2021)
 • Stap 3: Meedoen aan de masterclasses (14 en 15 oktober 2021)
 • Stap 4: Uitwerken en inleveren documenten voor de makerspresentatiedag (voor 20 oktober 2021)
 • Stap 5: Pitchen op de makerspresentatiedag (25 oktober 2021)
 • Stap 6: Definitieve aanvraag uitwerken en inleveren (voor 8 november 2021)

Stap 1: Aanmelden informatiebijeenkomst

Je kunt je tot 1 oktober 2021 aanmelden voor de informatiebijeenkomst.

Stap 2: Uitwerken en inleveren documenten voor de masterclasses

Je kunt alleen deelnemen aan de masterclasses als je een concept-ontwikkelplan hebt ingeleverd. In dit concept- ontwikkelplan staan ook je projectidee en je persoonlijke leerdoelen. Lever voor 11 oktober je ontwikkelplan in.

Stap 3: Masterclasses

Op donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober 2021 doe je mee aan de masterclasses. Door deel te nemen aan de verplichte masterclasses werk je aan je cultureel ondernemerschap en andere onderdelen van je ontwikkeling als creatieve maker. Het verbeteren en uitwerken van je ontwikkelplan helpt je hierbij.

Stap 4: Uitwerken en inleveren documenten voor de makerspresentatiedag

Je kunt alleen deelnemen aan de makerspresentatiedag als je de volgende documenten hebt ingeleverd. Lever deze documenten voor 20 oktober in.

 • Een motivatiebrief van maximaal 1 pagina in pdf (staand, A4 formaat);
 • Een videopitch. Deze pitch bestaat uit een videopresentatie van ongeveer 3 minuten. Voorafgaand aan je videopitch mag je maximaal 1 minuut een korte toelichting geven aan de vakjury;
 • een portfolio van maximaal 10 pagina’s in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB);
 • Cv van maximaal 2 pagina’s in pdf (staand, A4 formaat);
 • Kopie van je relevante vakdiploma in pdf en/of kopie van je hoogste opleiding in pdf;
 • Een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 1 jaar oud.

Het werk in je portfolio moet van de afgelopen 3 à 4 jaar zijn. Zet daarbij altijd gegevens als titel, jaartal, afmeting, en techniek. Doe dit per werk in maximaal 100 woorden. Geef bij samenwerkingsprojecten duidelijk aan welk deel jij hebt gedaan.
Als je videobeelden opneemt in je portfolio, dan doe je dit via Vimeo of Youtube (of een vergelijkbare site). De maximale duur van de video is 3 minuten. Wil je meerdere video’s laten zien, maak dan een compilatie van maximaal 5 minuten. Gebruik van elke video ook stills en zet deze in je portfolio. Zet bij elke still een tekst met uitleg.

Stap 5: pitchen op de makerspresentatiedag

Op 25 oktober laat je je videopitch zien aan de vakjury. Voor je videopitch mag je maximaal 1 minuut een korte toelichting geven aan de vakjury. Daarna kan de vakjury vragen stellen. De jury kiest minimaal 5 en maximaal 10 makers uit.

Stap 6: Definitieve aanvraag inleveren

Als je bent uitgekozen door de jury werk je verder aan je definitieve aanvraag. Zorg dat je je definitieve aanvraag voor 8 november 2021 inlevert via mijn.alkmaar.nl/pip.

Lever voor je definitieve aanvraag de verbeterde documenten uit stap 1 in. Daarnaast lever je onderstaande documenten in.

 • het definitieve ontwikkelplan, inclusief projectidee en uitwerking het definitieve ontwikkelplan, inclusief projectidee en uitwerking persoonlijke leerdoelen (je ontwikkelplan mag maximaal 10 pagina’s aan tekst zijn, lettergrootte 10);
 • een nette afbeelding die past bij je ontwikkelplan, bestemd voor de communicatie van de Gemeente Alkmaar. Zorg dat de rechten van deze afbeelding bij jou liggen; 
 • indien van toepassing, intentieverklaringen van externe samenwerkingspartners; 
 • indien nog niet aangeleverd: je KvK-uittreksel en de polis van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (heb je deze nog niet? Let dan op want deze zijn wel verplicht als je uiteindelijk een makersimpuls krijgt).

De adviescommissie geeft een advies aan de gemeente Alkmaar. De gemeente Alkmaar besluit daarna welke maker de Makersimpuls ontvangt. De gemeente Alkmaar laat zich in het besluit leiden door de adviescommissie Cultuur Alkmaar.

De Makersimpuls is een ontwikkeltraject. Na de selectie word je door de gemeente Alkmaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Tijdens het uitvoeren van je ontwikkelplan werk je verder aan het versterken van je rol als cultureel ondernemer in de stad. Je krijgt hierin extra begeleiding door middel van coaching en training (LINK). Het uitgangspunt is jouw behoefte als maker. Deelname aan dit traject is verplicht en maakt wezenlijk onderdeel uit van de Makersimpuls.

De Makersimpuls wordt gegeven in de vorm van een werkopdracht. Het is mogelijk dat de gemeente Alkmaar aanvullende financiële stukken vraagt om de werkopdracht te kunnen verstrekken. De werkopdracht in ronde 1 (2021/2022) loopt vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2023. De werkopdracht wordt in 2 gelijke delen uitbetaald, bij start van het traject en zo’n halverwege het traject. Halverwege het traject vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.

Vraag: Klopt het dat alle makers bij elkaar meekijken tijdens de pitches?
Nee, als maker kom je individueel bij de vakjury voor je pitch.

Vraag: Kan ik ook als collectief of vanuit een stichting aanmelden?
Nee, je kan alleen als individuele maker (met eigen KvK inschrijving) aanmelden.

Vraag: Wanneer is ronde 2?
De selectie zal rond dezelfde tijd in 2022 zijn. We raden je aan om de website in de gaten te houden en/of eventueel halverwege het jaar een mail te sturen naar makersimpuls@alkmaar.nl.

Vraag: Moet ik bij beide masterclassdagen aanwezig zijn?
Nee, in ronde één (2021/2022) is aanwezigheid op één masterclassdag verplicht, maar we raden je aan om twee dagen aanwezig te zijn.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met een adviseur cultuur via makersimpuls@alkmaar.nl