Mantelzorgcompliment

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment

Alkmaarse zorgvragers kunnen 1 keer per jaar 200 euro aanvragen voor hun mantelzorger. Dit mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor de goede zorgen. Heeft een zorgvrager meer mantelzorgers, dan kunnen zij dit bedrag onderling verdelen.

Aanvragen mantelzorgcompliment voor 2020

Let op: het aanvragen van het mantelzorgcompliment voor 2020 is mogelijk van 1 juli t/m 15 december 2020.
Op dit moment kunt u het mantelzorgcompliment dus niet aanvragen.  

Aanvragen voor 2019 kon tot 15 december.

Alkmaar waardeert haar mantelzorgers. Eén keer per jaar - vóór 15 december - kunnen Alkmaarse zorgvragers voor hun mantelzorger(s) het Mantelzorgcompliment aanvragen. Dit is een extraatje van 200 euro. Vanaf 1 juli is het aanvraagformulier beschikbaar via deze website.

Alkmaar waardeert haar mantelzorgers. Eén keer per jaar - vóór 15 december - kunnen Alkmaarse zorgvragers voor hun mantelzorger(s) het Mantelzorgcompliment aanvragen. Dit is een extraatje van 200 euro.

Vanaf 1 juli is het aanvraagformulier beschikbaar via deze website.

Opsturen

Print het ingevulde formulier en stuur het door uzelf èn uw mantelzorger ondertekende formulier met de bijbehorende bewijsstukken naar:

Mantelzorgcentrum
t.a.v. mantelzorgcompliment
De Strandwal 22a
1851 VM Heiloo
mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl

Verloop van uw aanvraag

Het Mantelzorgcentrum beoordeelt uw complete aanvraag.

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan wordt het bedrag uiterlijk 4 weken na ontvangst gestort op de rekening van uw mantelzorger.

Het bedrag dat u ontvangt als mantelzorgcompliment hoeft u niet op te geven als inkomsten bij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of bij de Belastingdienst.

Privacy

Bescherm uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zowel zorgvrager als mantelzorger. Voor de aanvraag van het Mantelzorgcompliment hebben wij bepaalde gegevens van u en uw mantelzorger nodig. Zo kunnen wij controleren of uw aanvraag/situatie voldoet aan de regels om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment en het compliment moet uiteindelijk ook bij de juiste mantelzorger op zijn/haar bankrekening worden overgemaakt.

Benodigde informatie

 • Uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs moeten zichtbaar zijn. Maak de rest van de informatie onleesbaar.
 • Op de kopie van uw indicatie, beschikking of ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet, mogen alleen uw naam, datum van afgifte, duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet zichtbaar zijn. De rest maakt u onleesbaar.

Bewaren

De gegevens die u aanlevert (Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment, de benodigde bewijsstukken en de  correspondentie over de (eventuele) verstrekking van het Mantelzorgcompliment worden bewaard. Meer hebben wij niet nodig en mogen wij daarom ook niet bewaren. Wij zijn verplicht om ervoor te zorgen dat uw gegevens juist en volledig worden opgenomen en dat de persoonsgegevens worden beveiligd. Dit zijn eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens die wij nauwgezet volgen.

Gegevens inzien


Alleen die medewerkers van de gemeente Alkmaar en Stichting Mantelzorgcentrum, die dit nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden, mogen uw gegevens inzien.

Controle en beveiliging


Het is mogelijk om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u dit wilt, dient u een schriftelijk verzoek in bij Gemeente Alkmaar, T.a.v. Unit Sociaal, Inzage dossier Mantelzorgcompliment, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien en niet de gegevens van de mantelzorger. Zijn/haar gegevens worden eveneens door privacyregelgeving beschermd. Uw gegevens worden, zoals de wet dat verplicht, beveiligd. De Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten is hierbij uitgangspunt. Heeft u nog vragen over uw privacy, kunt u terecht bij de gemeente Alkmaar, telefoonnummer 14 072 of bij het Mantelzorgcentrum, telefoonnummer 072 - 562 76 18.

Bij uw aanvraag stuurt u het volgende mee:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de zorgvrager. Maak bepaalde informatie onleesbaar.vanwege uw privacy. Kijk voor meer informatie op tabblad Lees meer.
 • Kopie van uw indicatie of beschikking, zoals uw ‘Toekenningsbeschikking huishoudelijke hulp’, ‘Zorgtoekenning wijkverpleegkundige’ of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet. Maak op de kopie bepaalde informatie onleesbaar, eveneens vanwege privacy.
 • Als u de hiervoor genoemde indicatie of beschikking niet heeft is een ingevulde verklaring van een professionele zorgverlener ook toegestaan. Deze verklaring is onderdeel van het Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment. Uw zorgprofessional vindt u mogelijk via Wijkverpleging, Geriant, MEE & de Wering, GGZ NHN, RCO de Hoofdzaak of het Centrum voor Jeugd en Gezin Alkmaar.

Wij verlenen het Mantelzorgcompliment op grond van de Beleidsregels mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar

NB Als sprake is van een (tussentijdse) aanpassing of wijziging van beleid, kan dit invloed hebben op de hoogte van het bedrag.

Zijn er meer mantelzorgers, dan moeten zij dit bedrag onderling verdelen.

U mag het compliment alleen aanvragen voor het huidige jaar, dus niet voor een al verstreken of volgend jaar.

Zorgvrager (degene die langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft):

 • woont in de gemeente Alkmaar en ontvangt mantelzorg;
 • woont thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning, dus niet in een verpleeg- of zorginstelling.

Mantelzorger (degene die zorgt, voor wie het mantelzorgcompliment wordt aangevraagd):

  • heeft 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg verleend;
  • is 18 jaar of ouder;
  • wil het aanvraagformulier Mantelzorgcompliment mede-ondertekenen.

Zie ook