Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Mantelzorgcompliment

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment

Privacy

Bescherm uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zowel zorgvrager als mantelzorger. Voor de aanvraag van het Mantelzorgcompliment hebben wij bepaalde gegevens van u en uw mantelzorger nodig. Zo kunnen wij controleren of uw aanvraag/situatie voldoet aan de regels om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment en het compliment moet uiteindelijk ook bij de juiste mantelzorger op zijn/haar bankrekening worden overgemaakt.

Benodigde informatie

  • Uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs moeten zichtbaar zijn. Maak de rest van de informatie onleesbaar.
  • Op de kopie van uw indicatie, beschikking of ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet, mogen alleen uw naam, datum van afgifte, duur van de indicatie/beschikking en de betreffende wet zichtbaar zijn. De rest maakt u onleesbaar.

Bewaren

De gegevens die u aanlevert (Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment, de benodigde bewijsstukken en deĀ  correspondentie over de (eventuele) verstrekking van het Mantelzorgcompliment worden bewaard. Meer hebben wij niet nodig en mogen wij daarom ook niet bewaren. Wij zijn verplicht om ervoor te zorgen dat uw gegevens juist en volledig worden opgenomen en dat de persoonsgegevens worden beveiligd. Dit zijn eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens die wij nauwgezet volgen.

Gegevens inzien


Alleen die medewerkers van de gemeente Alkmaar en Stichting Mantelzorgcentrum, die dit nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden, mogen uw gegevens inzien.

Controle en beveiliging


Het is mogelijk om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u dit wilt, dient u een schriftelijk verzoek in bij Gemeente Alkmaar, T.a.v. Unit Sociaal, Inzage dossier Mantelzorgcompliment, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien en niet de gegevens van de mantelzorger. Zijn/haar gegevens worden eveneens door privacyregelgeving beschermd. Uw gegevens worden, zoals de wet dat verplicht, beveiligd. De Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten is hierbij uitgangspunt. Heeft u nog vragen over uw privacy, kunt u terecht bij de gemeente Alkmaar, telefoonnummer 14 072 of bij het Mantelzorgcentrum, telefoonnummer 072 - 562 76 18.

Laatste wijziging: 12 januari 2018