Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Mantelzorgcompliment

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment

Bij uw aanvraag stuurt u het volgende mee:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van de zorgvrager. Maak bepaalde informatie onleesbaar.vanwege uw privacy. Kijk voor meer informatie op tabblad Lees meer.
  • Kopie van uw indicatie of beschikking, zoals uw ‘Toekenningsbeschikking huishoudelijke hulp’, ‘Zorgtoekenning wijkverpleegkundige’ of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet. Maak op de kopie bepaalde informatie onleesbaar, eveneens vanwege privacy.
  • Als u de hiervoor genoemde indicatie of beschikking niet heeft is een ingevulde verklaring van een professionele zorgverlener ook toegestaan. Deze verklaring is onderdeel van het Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment. Uw zorgprofessional vindt u mogelijk via Wijkverpleging, Geriant, MEE & de Wering, GGZ NHN, RCO de Hoofdzaak of het Centrum voor Jeugd en Gezin Alkmaar.

 

 

Laatste wijziging: 12 januari 2018