Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Mantelzorgcompliment

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Wmo > Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment

Wij verlenen het Mantelzorgcompliment op grond van de Beleidsregels mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar

NB Als sprake is van een (tussentijdse) aanpassing of wijziging van beleid, kan dit invloed hebben op de hoogte van het bedrag.

Zijn er meer mantelzorgers, dan moeten zij dit bedrag onderling verdelen.

U mag het compliment alleen aanvragen voor het huidige jaar, dus niet voor een al verstreken of volgend jaar.

Zorgvrager (degene die langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft):

  • woont in de gemeente Alkmaar en ontvangt mantelzorg;
  • woont thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning, dus niet in een verpleeg- of zorginstelling.

Mantelzorger (degene die zorgt, voor wie het mantelzorgcompliment wordt aangevraagd):

    • heeft 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg verleend;
    • is 18 jaar of ouder;
    • wil het aanvraagformulier Mantelzorgcompliment mede-ondertekenen.

 

Laatste wijziging: 12 januari 2018